Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

18 MAΪΟΥ, 2018: ΚΑΚΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Διάβασα αὐτή τὴν λέξη, γραμμένη μὲ λατινικούς χαρακτῆρες σὲ ἕνα ἄρθρο τοῦ ἱστοτόπου zerohedge ποὺ παρακολουθῶ.
Τὴν εἶχε γράψει ὁ ὁρκισμένος ἐχθρὸς τοῦ Προέδρου Trump καὶ πρώην ἀρχηγὸς τῆς CIA John Brennan σὲ ἕνα μήνυμα σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια μέσα πολιτικοῦ διαλόγου τὶς μέρες μας, δηλαδὴ τὸ twitter (ἐφεξῆς Ἐλληνικὰ "πτηνωδὸς").
Τὸν θυμᾶστε αὐτὸν τὸν κύριο ποὺ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2014 ἐπισκέφθηκε μυστικὰ καὶ ἐσπευσμένα τὴν Οὐκρανία γιὰ νὰ συμβουλεύσῃ τὰ ἐπικρατήσαντα φασιστοειδῆ νὰ καταπνίξουν τὴν Ρωσσικὴ ἐξέγερση στὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τῆς χώρας καὶ εἶχε συντονίσει ἀπὸ τὸ Langley τὴν δράση τῶν ἐλευθέρων σκοπευτῶν στὴν πλατεῖα Maidan? 
Μάλιστα. Αὐτὸς ο κος Brennan. Ὁ ἴδιος κος Brennan ποὺ ὀρκίστηκε σὲ πρωτότυπο ἀντίγραφο τοῦ Συντάγματος  τῶν ΗΠΑ ἀλλ'ὄχι καὶ τὴν Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων ποὺ περιέχει τὶς τροπολογίες ποὺ ἐγγυῶνται τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν ἔναντι τῶν κυβερνήσεων τους!!
Ὑπενθυμίζομε ὅτι ο Πρόεδρος Trump προσπαθεῖ νὰ ἐνισχύσῃ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Διακήρυξης των Δικαιωμάτων ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει τοὺς πολίτες, ἔναντι τοῦ Συντάγματος τὸ ὁποῖο ἔχει καταλήξει νὰ ἀποτελῇ ὄργανο τῆς ἐπιβολῆς τῆς κυριαρχίας τῶν προνομιούχων τάξεων.
http://www.voltairenet.org/article199038.html 
Τὸ περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον, καθὼς περιγράφει τὸν ἀδυσώπητο καὶ ἀνελέητο ἀγῶνα ἀνάμεσα στὸν Πρόεδρο Trump καὶ τὴν "Προεδρικὴ φρουρὰ" ποὺ ἐκπροσωποῦν τὸ τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ τὸν ψήφισε ἀπὸ τὴν μία καὶ τὸ βαθύ ἀμερικανικὸ κράτος ποὺ ἄλλα εἶχε προγραμματίσει καὶ ἄλλα τοῦ βγῆκαν, ἀπὸ τὴν ἄλλη.
Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἡ ὑστερία γιὰ τὴν Ρωσσικὴ ἀνάμειξη στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς, φαίνεται ὅτι ἦταν μία ἐπιχείρηση τῶν "προοδευτικῶν" τῆς Clinton μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Brennan (CIA) ὁ Comey (FBI) καὶ κάτι ἄλλοι χρηστῶν ἠθῶν σοσιαλσεξοκαπιταλιστὲς. Αὐτοὶ ἐμφανίζονται ὡς ὑπερασπιστὲς τῶν ἀδυνάτων ἀλλὰ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τοῦ 1%  καὶ βέβαια ἡ ἰσότης τῶν φύλων σημαίνει δικτατορία τῶν γυναικῶν καὶ δικτατορία τῶν ὁμοφυλόφιλων ἔναντι τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων, καταστροφὴ τῆς οἰκογένειας καὶ δημιουργία μιᾶς ἄμορφης εὔκολα διαχειρίσιμης ἐργατικῆς μάζας χωρίς δικὴ της γλῶσσα, πολιτισμὸ καὶ θρησκεία ἡ ὁποία βρίσκεται ὑπὸ στενή ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση καὶ χειραγωγεῖται ἀπὸ τα ΜΜΕ καὶ τὰ λεγόμενα μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.
Ἡ ἐπιχείρηση ξεκίνησε μὲ τὸ "φύτεμα" ἀνθρώπων τους στὸν ἐκλογικὸ μηχανισμὸ τοῦ Trump καὶ τὴν τροφοδοσία τους μὲ χαλκευμένες πληροφορίες ἀπὸ ἕναν φάκελλο τοῦ ὁποίου τὰ στοιχεῖα προήρχοντο ἀπὸ "ἔρευνα" χρηματοδοτημένη ἀπὸ τοὺς Clinton ὁ ὁποῖος περιελάμβανε καὶ ψευδεῖς συκοφαντίες ἔντεχνα πλεγμένες ἀπὸ ἕναν πράκτορα τῆς MI5. 
Στην συνέχεια αὐτὲς οἱ πληροφορίες "διαρρέουν" καὶ ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ ζήτημα ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας ἀναλαμβάνουν ἡ CIA καὶ τὸ FBI ποὺ θὰ φρόντιζαν τὰ περαιτέρω δηλαδὴ ἐξεταστικὲς ἐπιτροπὲς, δίκες καὶ στὸ τέλος ἀντικατάσταση εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλοιῶς τοῦ Προέδρου Trump ἀπὸ τὸν πιὸ "συνεννοήσιμο" Pence τὸν ὁποῖο ἡ Clinton εἶχε ὁμολογήσει ὅτι μπορεῖ νὰ χειραγωγήσῃ.
Ἐκεῖ τὰ πράγματα σκάλωσαν, διότι τὸ στρατόπεδο Trump διαθέτει καὶ αὐτὸ τοὺς ἀνθρώπους του καὶ ὁ κόσμος τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων δὲν διαφέρει καὶ πολύ ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς CIA. Ἡ παραπληροφόρηση καὶ ἡ ἐξαπάτηση εἶναι στὴν ἡμερήσια διάταξη καὶ ἔτσι ὅταν ἐκλήθη νὰ καταθέσῃ ὁ κος Brennan, ἀπεκαλύφθη ἡ σκευωρία κὰτω ἀπὸ τὴν πίεση τοῦ νομικοῦ μηχανισμοῦ του Προέδρου ὁ ὁποῖος ἦταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος καὶ κατατοπισμένος ἀπ'ὅτι πίστευαν τὸ FBI καὶ τὸ Langley.
Ἔτσι, τώρα ὁ κος Brennan ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσῃ ποινικὴ δίωξη καὶ θὰ κάτσῃ στὸ ἐδώλιο τοῦ κατηγορουμένου. Ἄν συμβῇ τελικὰ κάτι τέτοιο, θὰ βρισκόμαστε σὲ σημεῖο ρήξης χωρίς ἐπιστροφὴ καὶ θὰ ἀρχίσω νὰ ἀνησυχῶ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Προέδρου.
Ὅταν ὁ ἕτερος Καππαδόκης, ὁ κος Comey, ἀρχηγὸς τοῦ FBI ποὺ ἀπήλλαξε τὴν Clinton ἀπὸ τὴν κατηγορία τῆς διαρροῆς ἄκρως ἀπορρήτων πληροφοριῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας της ὡς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἀπεδείχθη ὅτι καὶ ἐψεύσθη καὶ διέρρευσε καὶ ὁ ἴδιος ἀπόρρητες πληροφορίες γύρω ἀπὸ τὸ Russiagate ποὺ ἤδη εἶχε ἀρχίσει, ὁ Πρόεδρος Trump θριαμβολόγησε.
Σὲ ἀπάντηση τῆς θριαμβολογίας του ἀπήντησε ὁ Brennan μὲ τὴν ἑξῆς φράση στὸν Πτηνωδὸ:
"Ἡ κακιστοκρατία σου καταρρέει μετὰ τὴν ἀξιοθρήνητη διαδρομὴ της. ....."
Ὁμολογῶ ὅτι δὲν εἶχα ἀκούσει ξανὰ αὐτὴ τὴν λέξη. Σὲ κανένα λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης δὲν τὴν βρῆκα ἀλλὰ τὴν βρῆκα στὸν ΙΓ'τόμο τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας "Πυρσὸς" τοῦ ἀειμνήστου Δρανδάκη, ὅταν οἱ λόγιοι ἦταν μελετηροὶ καὶ ἐργατικοὶ καὶ ἤξεραν γράμματα.
Ἡ Wikipedia ἔχει ἄρθρο γύρω ἀπ'αὐτὴ τὴν λέξη ὅμως.
Ἐδῶ ὑπάρχει διάσταση ἀπόψεων ὅσον ἀφορᾷ τὴν προέλευσή της.
Ὁ μὲν "Πυρσὸς" ἀναφέρει ὅτι εἶναι ἑλληνικῆς προελεύσεως καὶ σημαίνει τὴν ὀχλοκρατία, ἡ δὲ Wikipedia ἀναφέρει ὅτι πρόκειται γιὰ λέξη ἡ ὁποία πρωτοχρησιμοποοιήθηκε ἀπὸ τὸν Paul Gosnold τὸ 1644. Δεδομένου ὅτι δὲν μπόρεσα νὰ τὴν βρῶ σὲ ἑλληνικὲς πηγὲς τείνω νὰ πιστέψω τὴν Wikipedia.
Εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς ἀριστοκρατίας καὶ σημαίνει διακυβέρνηση ἀπὸ τοὺς χειρίστους, μὲ τὰ λιγότερα ἐχέγγυα καὶ πιὸ ἀήθεις, ἀδίστακτους πολίτες μιᾶς χώρας.
Νομίζω ὅτι περιγράφῃ τὰ πράγματα στὶς ΗΠΑ ὅπου οἱ πατέρες τῆς ἀμερικανικῆς Ἐπανάστασης θὰ γυρίζουν στοὺς τάφους τους καὶ στὸν κόσμο γενικότερα, ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ κυριολεκτεῖ εἶναι ἡ χώρα μας. Μπορεῖ οἱ κυβερνῶντες νὰ μήν εἶναι σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο καὶ τὰ τρία μαζὺ, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε διαθέτουν δύο ἀπὸ τὰ τρία χαρακτηριστικά. Π.χ ὁ κος Τσακαλῶτος, εἶναι οἰκονομολόγος ἄρα ἔχει τὰ ἐχέγγυα γιἀ νὰ κατέχῃ τὴν θέση ποῦ κατέχει, ἀλλὰ εἶναι ἀήθης καὶ ἀδίστακτος καθ'ὅτι μὲ κλέβει ἐνσυνείδητα γιὰ νὰ συντηρήσῃ τὸν κομματικὸ του στρατό καὶ κατὰ τοῦτο κατατάσσεται μεταξύ τῶν χειρίστων, καθὼς "ἐπιστήμη ἄνευ ἀρετῆς πονηρία ἐστὶν".
Ἡ λέξη ἔχει κάνει ἤδη τὴν ἐμφάνιση της στὸν Ἐλληνικὸ χῶρο τῆς ἐπικοινωνίας ὅπως σὲ ἄρθρα ἐφημερίδων καὶ σὲ ἱστολογία. Ἐμένα ὅμως φώτισε τὸν νοῦ μου καθὼς προσπαθοῦσα νὰ βρῶ τὴν λέξη ποὺ νὰ περιγράφῃ τὴν πολιτικὴ κατάσταση τῆς χώρας. 
Θὰ ἀναφερθῶ γιὰ προσωπικοὺς λόγους, ἀφήνοντας τὰ ἐθνικὰ θέματα ὅπου ὑφιστάμεθα πανωλεθρία μετὰ καὶ τὴν ἥττα ἀπὸ τὰ Σκόπια, τὴν ἅμυνα, τὴν παιδεία, τὴν οἰκογενειακὴ πολιτικὴ, τὴν οἰκονομία τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν, τὴν ὀλέθρια μεταναστευτικὴ πολιτικὴ κλπ κλπ στὸ πολυσυζητημένο θέμα τῶν συντάξεων.
Κύριοι ὑποτιθέμενοι ὑπερασπιστές τῶν άδυνάτων καὶ δὲν ὑπάρχουν πιὸ ἀδύνατοι ἀπὸ τοὺς παλαιμάχους τῆς ζωῆς, ἄν προβῆτε σὲ νέες περικοπὲς συντάξεων, καλύτερα νὰ μᾶς μαζέψετε στὴν Καισαριανὴ καὶ νὰ μᾶς ἐκτελέσετε παρά νὰ μᾶς καταδικάσετε σὲ μαζικὴ γεροντοκτονία ἀπὸ πεῖνα καὶ ἀρρώστειες, τὴν ὁποία θὰ καλὺπτουν διάφορες κυράτσες καριέρας μὲ τὰ τηλεοπτικὰ συνεργεῖα.
Τουλάχιστον ἐκεῖ, θὰ περιμένουν νὰ μᾶς ὑποδεχτοῦν οἱ ψυχὲς τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἀντίστασης μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες, γιατί θὰ ξέρουν ὅτι μᾶς ἐκτέλεσαν δοσίλογοι καὶ δοσίψυχοι γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ποὺ ἐκτέλεσαν καὶ ἐκείνους, μὲ γερμανικὴ ὑπογραφὴ στὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση καὶ τὶς δύο φορὲς.
Ἐκεῖνοι ἔπεσαν σὲ καιρό πολέμου μετὰ ἀπὸ ἀγῶνα μὲ τὸν ἐχθρὸ. Ἐμεῖς θὰ πέσομε μετὰ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα μιᾶς ζωῆς, ἐξαπατημένοι ἀπὸ τοὺς κάκιστους, ποὺ δὲν εἶστε μόνον ἐσεῖς.
Καὶ οἱ δύο θέλαμε μία πατρίδα ἐλεύθερη καὶ ἀνεξάρτητη μὲ ἀτομικὴ ἀξιοπρέπεια καὶ κοινωνικὴ δικαιοσύνη. Μᾶς τὴν αρνεῖστε καὶ οἱ δύο.
Μπροστὰ στὶς κάννες τῶν πολυβόλων που θὰ μᾶς θερίσουν θὰ βροντοφωνάξωμε ὅπως ἐκεῖνοι:
"Κάτω οἱ δοσίλογοι. Ζήτω ἡ ἐλευθερία. Ζήτω ἡ πατρίδα. Ζήτω ἡ Ἑλλάδα". 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου