Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

9 ΜΑΪΟΥ 2018: ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Παρά το "στραπάτσο" των τελευταίων ημερών, η πλαγιοανοδική διορθωτική κίνηση στον ΓΔ συνεχίζεται. 

Η βραχυπρόθεσμη καθοδική κίνηση κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει τελειώσει ακόμη, καθώς δείκτες ορμής, RSI14 και τροποποιημένος ταλαντωτής αναδρομής φαίνεται να δείχνουν ότι θα κινηθούν ξανά προς την περιοχή των 780-785 μον.
 Θα επανέλθω στην επεξήγηση αυτής της νέας προσέγγισης με μία ανάρτηση για την μέθοδο.
 Η διορθωτική ανοδική κίνηση της καθόδου δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τις 830-35 μον, όπως φαίνεται στο διάγραμμα των ζωνών των σημείων περιστροφής στα ακρότατα, που μοιάζουν αλλά δεν είναι ζώνες Bollinger και η πιο πιθανή πορεία είναι συνέχιση της καθόδου απ' εκείνο σο σημείο.
Συνοψίζοντας: Μέσα σε μία δύσκολη διεθνή συγκυρία όπου ηχούν τύμπανα ποολέμου παντού, ο ΓΔ συνεχίζει την πλαγιοανοδική του πορεία. Βραχυπρόθεσμα μετά ίσως από μία μικρή αναπήδηση αναμένεται συνέχεια της καθόδου ως τις 780-785 μον περίπου όπου επίσης αναμένεται εξάντληση της καθόδου. Ισχυρή παραβίαση αυτών των επιπέδων σημαίνει έναρξη πιο μακροπρόθεσμης καθόδου, ενώ συνέχεια της ανόδου εντός του πλαγιοανοδικού διαύλου θα επιβεβαίωθεί μόνον με άνοδο πάνω από τις 880 μον.


1 σχόλιο: