Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015:ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη ισχυρής ανόδου, ενώ η τεχνική εικόνα, όσον αφορά την συστολή των κυματομορφών βαίνει βελτιούμενη. 
Αποφασιστική εκ των κάτω τομή της καμπύλης των σημείων περιστροφής από την καμπύλη των τιμών στα ακρότατα χωρίς συστολή, εν συνδυασμώ προς σαφή αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης συνιστώσας του ταλαντωτή αναδρομής, προοιωνίζουν περαιτέρω ανοδική συνέχεια.
 

Τώρα η βραχυπρόθεσμη συνιστώσα πρέπει να "τρέξει" για να συναντηθεί με τις πιο μακροπρόθεσμες που είναι "φορτωμένες" αρνητικές τιμές από το πρόσφατο παρελθόν αλλά σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και ο μόνος τρόπος είναι βραχυπρόθεσμη άνοδος.
Φαίνεται όμως ότι η άνοδος αυτή θα έχει κάποια διάρκεια, και πολυπλοκότητα, καθώς σε πρώτο στάδιο συστολής γύρισε από την ελάχιστη τιμή η βραχυπρόθεσμη συνιστώσα προς τα πάνω και ισχύουν και γι'αυτήν όσα είπαμε για τα ακρότατα χωρίς συστολή.
  
Μάλιστα η κλίση (ταχύτητα) του ανοδικού κύματος προοιωνίζει ισχύ, και πρέπει να θυμόμαστε ότι η ποσοστιαί μεταβολή σε ένα κύμα είναι ανάλογη της ταχύτητας στατιστικά με την οποία εξελίσσεται.
Δεν είναι πιθανόν δηλαδή να δούμε κύματα που αρχίζουν σιγά και καταλήγουν σε μεγάλες ποσοστιαίες μεταβολές και αντιστρόφως κύματα μεγάλης ταχύτητος μεταβολής με μικρές ποσοστιαίες μεταβολές από την αρχή ως το τέλος τους.
Στον εξελικτικό χρόνο έχομε αντιστροφή της πορείας και στα ακρότατα και στα σημεία τάσης έως και το πρώτο στάδιο συστολής.
Συμπέρασμα:Αναμένεται περαιτέρω άνοδος, και η οποιαδήποτε διόρθωση θα είναι για μένα ευκαιρία εισόδου με μικρό τμήμα του κεφαλαίου μου, καθώς δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει μεγάλο κύμα ώσης αλλά βρισκόμαστε σε ανοδική διόρθωση της προηγούμενης μεγάλης καθόδου.
Ο τελικός στόχος προσιορίζεται προς το παρόν στην περιοχή των 900-950 μον. 
Καλωσορίζω τον φίλο Μέτοικο Παναγιώτη με το πολύ τρυφερό αλλά ρεαλιστικό και αληθινό προφίλ.
Έπρεπε να είσαι στον γάμο του γιού μου φίλε μου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου