Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

29 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2015:ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Δεν ήταν καλές οι εξελίξεις των τελευταίων δύο ημερών, καθώς δείχνουν ότι οι μεταβολές των τιμών περιστρέφονται γύρω από ένα διορθωτικό ανοδικό κύμα (χαμηλή κλίση και επομένως και μέγεθος) και διέψευσαν την αισιόδοξη εκτίμηση της 24 Μαρτίου.
Το καθοδικό κύμα ΑΒ είναι πολύ γρηγορότερο και μεγαλύτερο από το ΒΓ που ακολούθησε και οι μεταβολές των δύο τελευταίων ημερών παρήγαγαν το ΓΔ το οποίο έχει περίπου ίδια κλίση με το ΒΓ.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι πιθανότητες περαιτέρω ανόδου έχουν περιοριστεί και είναι περίπου 50-50 να οδεύσουν οι τιμές προς τις 800 μον, όπου και θα συναντήσουν το άνω όριο του καθοδικού διαύλου που είναι και το πάνω "δόντι" του πιο πρόσφατου δικρανιού του Andrews.
Ο ταλαντωτής αναδρομἠς των ακροτάτων χωρίς συστολή, εστράφη έντονα προς τα κάτω μετά την αδύνατη άνοδο της Παρασκευής πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί η μεσομακροπρόθεσμη καθοδική πορεία.
Η γραμμή των τιμών των ακροτάτων δεν έτμησε ανοδικά την γραμμή των σημείων περιστροφής.
 
Ακόμη και αν συνεχίσομε πλάγια η πιο πιθανή τελική έκβαση είναι περαιτέρω κάθοδος.

Συμπέρασμα:Η περαιτέρω συνέχεια έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι τελικώς καθοδική, με ένα μικρό διάλειμμα ίσως πλάγιας πορείας.

1 σχόλιο: