Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

23 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2015: ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ

Η σημερινή συνεδρίαση δινει κάποια ελπίδα για μία περαιτέρω ανοδική κίνηση.

Τούτο κατα την μεθοδολογία της συστολής των  κυματομορφών, τεκμηριώνεται ως εξης:

1. Η πιο σαφής ένδειξη δεν προέρχεται από τις τιμές, αλλά από τον εξελικτικό χρόνο, όπου (βλ. και διάγραμμα προηγουμένης αναρτήσεως) αντεστράφη η αρνητική του πορεία εντός ισχυρής ζώνης στήριξης και σχεδόν ακριβώς (παρά μία ημέρα) στο 0,78 της διαδρομής του προηγηθέντος ανοδικού κύματος ώσης.
 

2. Ο ταλαντωτής αναδρομής βρήκε πυθμένα σε πρώτο στάδιο συστολής.
Αν παρατηρήσετε προσεκτικά, θα δείτε ότι όταν η απόσταση ανάμεσα στην ταχεία συνιστώσα (κόκκινη γραμμή) και τις βραδύτερες είναι μεγάλη και υπο την προϋπόθεση ότι δεν κορέννυται (συνεχίζει πάνω στην ελάχιστη τιμή ) η ταχεία συνιστώσα όπως στο αριστερό τμήμα του διαγράμματος αλλά αντιστρέφει πορεία, τότε έχει κάποια διάρκεια και μέγεθος το κύμα που βαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

3. Στα ακρότατα χωρίς συστολή, υπάρχει ήδη αντιστροφή της πορείας της ταχείας συνιστώσας.
 

Μάλιστα εδώ συμβαίνει και κάτι άλλο για το οποίο έχομε μιλήσει πριν από αρκετό καιρό.
Όταν η ταχεία συνιστώσα έχει χαμηλότερη τιμή από τις βραδύτερες και όλες μαζύ βλέπουν σε μία κατεύθυνση, τότε η ταχύτερη πρέπει να "τρέξει" να προλάβει τις βραδύτερες και να τις ξεπεράσει πριν αντιστραφεί και πάλι.

Συνοψίζοντας:Διαγράφονται σοβαρές ελπίδες περαιτέρω ανόδου η οποία μάλιστα υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι εντυπωσιακή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου