Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2014:ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Λόγω υποχρεώσεων το σημερινό σχόλιο θα είναι κάπως λακωνικό.
Εξαιρετική η σημερινή εξέλιξη και πολλά υποσχόμενη.
Αποφασιστική ανοδική διάσπαση της γραμμής των σημείων περιστροφής από την γραμμή των τιμών και επαφή με την γραμμή των πρώτων αντιστάσεων στο υποσύνολο των σημείων τάσης.

 Τριπλή τομή του ταλαντωτή αναδρομής αλλά σε περιοχή αντιστροφής.
Ανοδικό σήμα μεν, επιφύλαξη δε, λόγω της περιοχής τιμών που λαμβάνει χώρα.

3. Σε πρώτο στάδιο συστολής, επαναλαμβάνει την ανοδική του πορεία ο ταλαντωτής όπως και στο στάδιο μηδέν των σημείων τάσης.

2. Στα ακρότατα η ίδια ανοδική εικόνα.
Την περασμένη εβδομάδα παραθέσαμε μία μελέτη του ταλαντωτή αναδρομής των ακροτάτων, όπου φαίνεται να υπάρχει ένας θεμελιώδης ρυθμός μεταβολής, μία θεμελιώδης συχνότης, βάσει της οποίας μπορούμε να υπολογίσομε περίπου πότε θα στρίψει ο ταλαντωτής.
Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι αρκετά καλή.
Αν μεν το κύμα του ταλαντωτή είναι μεγάλο τότε η συχνότης αυτή μας δείχνει μεγάλα μέγιστα και ελάχιστα του ταλαντωτή.
Αν πρόκειται για υψίσυχνα διορθωτικά κύματα  μπορούμε να βρούμε τρία ακρότατα, χωρίς να μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων αν θα είναι μέγιστα η ελάχιστα υποδιαιρώντας το θεμελιώδες διάστημα (περίοδο) μεταβολής σε τρία, δηλαδή τριπλασιάζοντας την συχνότητα.
Από το σημείο εκείνο άγομε μία παράλληλο προς το προηγούμενο κύμα και το σημείο τομής αυτής της γραμμής με την κάθετο που ορίζει το επόμενο τρίτο μας δίδει κατά προσέγγιση την τιμή του ταλαντωτή στο επόμενο μέγιστο η ελάχιστο.
Παίρνομε μία ιδέα για το μέγεθος του κύματος που έρχεται.
Η συντηρητική ερμηνεία είναι ότι θα δούμε ένα μετρίου μεγέθους κύμα σε 3-5 ταλαντώσεις χωρίς συστολή, ενώ η αισιόδοξη ερμηνεία, δεδομένου ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο κύματα (ΑΒ, ΒΓ)  είναι ότι κατ ουσίαν μιλάμε για μέγεθος κύματος που αντιστρέφει την μεσοπρόθεσμη τάση,
καθώς θα συνεχίσει προς την επόμενη συνεχή κάθετο, αντί να σταματήσει στην διακεκομμένη.
Αυτά ήταν με βάση τα δεδομένα της περασμένης Παρασκευής.
Η σημερινή εικόνα παρατίθεται:

Η μελέτη αυτή ανακοινώνεται με επιφύλαξη καθώς ακόμη δεν έχει δοκιμαστεί η αξιοπιστία της.
Διερευνώνται τρόποι να συναχθούν τιμές στόχοι του δείκτη βάσει αυτής της κανονικότητας.

Συνοψίζοντας:Εξελικτικοί χρόνοι και ταλαντωτές δείχνουν προσέγγιση των 1000-1050 μον. ως το πιθανότερο σενάριο για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες περίπου, με αρκετά πάνω κάτω. ενδιάμεσα.

Καληνυχτίζω τις φίλες και τους φίλους του ιστολογίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου