Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2014:ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Ανοδικής πορεία συνέχεια αν και με  σημαντική μείωση της έντασης.

1.Η εικόνα σε πρώτο στάδιο συστολής δείχνει κρισιμότητα, καθώς έχομε τριπλή τομή των συνιστωσών του ταλαντωτή αναδρομής, πάνω στην γραμή σχεδόν 0. Αυτό σημαίνει πλήρη και ταυτόχρονη αλληλεπικάλυψη από το τρέχον ανοδικό κύμα τριών διαφορετικών χρονικών οριζόντων προηγηθέντων κυμάτων και είναι στο σημείο, η πολύ κοντά στο σημείο στο οποίο θα σηματοδοτηθεί είτε ανοδική συνέχεια είτε παλινδρόμηση προς κατώτερα επίπεδα.

Η ορμή με την οποία έχει ξεκινήσει η άνοδος δίνει περισσότερες πιθανότητες σε ανοδική συνέχεια.

2. Στα ακρότατα προχωρεί προς τα πάνω ο ταλαντωτής, η γραμμή τιμών εξακολουθεί να άπτεται της γραμμής των πρώτων αντιστάσεων και μέχρι νεωτέρας προοιωνίζει περαιτέρω άνοδο.

 
Υπενθυμίζομε ότι σύμφωνα με την καινούρια πειραματική μέθοδο περιμένομε ακολουθία 3-5 ακόμη ακροτάτων με αυξητική τάση και κορυφή του δείκτη που θα αντιστοιχεί σε τιμή της ταχείας συνιστώσας του ταλαντωτή μεταξύ +300 και +400. Ακόμη είμαστε μακρυά από κάτι τέτοιο και δεν έχω βρει τον τρόπο να βρω την τιμή στόχο του δείκτη ακόμη.

3. Ίδια εικόνα και στο υποσύνολο των σημείων τάσης.
Προς το παρόν η συντηρητική άποψη είναι ότι περνάμε ένα διορθωτικό a,b,c αλλά ακόμη και έτσι να είναι τα πράγματα, και αν a=c τότε θα πρέπει να πιάσομε κατ'ελάχιστο τις 1000 μον. πριν ξαναγυρίσομε προς τα κάτω.

4. Στους εξελικτικούς χρόνους συνεχίσαμε προς τα πάνω και στον ταλαντωτή του εξελικτικού χρόνου των σημείων τάσης σε πρώτο στάδιο συστολής, και στα ακρότατα και βρισκόμαστε κοντά στις πρώτες αντιστάσεις προς τα πάνω.
Πλησιάζομε στην ζώνη αντιστροφής του ταλαντωτή και χρειάζεται προσοσχή.

Στο διάγραμμα του εξελικτικού χρόνου βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ημιτελή, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, σχηματισμό, που θα ήταν, δεδομένης της αυστηρά Elliott δομής της κυματομορφής, ανορθόδοξο να τον μετρήσωμε ως ένα τελειωμένο διπλό ζιγκζάγκ.
 
Η συντηρητική άποψη είναι ότι πρόκειται για a,b,c. Βέβαια δεν μας αρέσει αυτό το ενδεχόμενο καθώς υπαινίσσεται ότι μετά την συμπλήρωση του c  προς κάποια από τις αντιστάσεις, η θα πάμε πλάγια σε τρίγωνο και θα ακολουθήσει ένα καθοδικό κύμα, η κάτω σε ένα πέμπτο κύμα ώσης για να συμπληρωθεί το μεγάλο C του ABC που άρχισε τον προηγούμενο Μάρτιο.
Γι'αυτό αποφεύγω τους ενθουσιασμούς από την άνοδο η οποία είναι μεν καλή και σημαντική, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. 
Αν συνδυαστεί αυτή η εικόνα με όσα συμβαίνουν στην χώρα  όπου το μόνο που πάει καλά είναι οι κυβερνητικοί αριθμοί, εξηγείται εύκολα η αναντιστοιχία.

Συνοψίζοντας:Έχομε ακόμη περιθώρια ανόδου βραχυπρόθεσμα προς τις 1000-1050 μον, αλλά η εικόνα κάθε άλλο παράωξεκάθαρη είναι. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται για το τέλος της μεσοπρόθεσμης καθοδικής κίνησης και ότι αυτό που διερχόμεθα είναι ένα διορθωτικό κύμα c σημαντικού μεν μεγέθους αλλά δεν παύει να είναι διορθωτικό και χρειάζεται προσοχή.

Καληνυχτίζω τις φίλες και τους φίλους του ιστολογίου.

 

1 σχόλιο: