Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2014:ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ. ΑΚΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΣ;

Η σημερινή ανοδική συνέχεια, παρά την αδυναμία της πυροδότησε αλλαγές στην ανάλυση συστολής των κυματομορφών. Ταλαντωτές και εξελικτικοί χρόνοι στο πρώτο στάδιο συστολής γύρισαν προς τα πάνω σε καθαρά σήματα εισόδου, με εξαίρεση τον ταλαντωτή τον ακροτάτων, στον οποίο είναι απαραίτητο κλείσιμο πάνω από τις 970 για να στραφεί προς τα πάνω.

Ας δούμε τι έγινε.

1. Παραθέτομε πρώτο το διάγραμμα του ταλαντωτή αναδρομής των ακροτάτων και του αντίστοιχου διαγράμματος, ακροτάτων, σημείων περιστροφής και αντιστάσεων, στηρίξεων.
 
Υπενθυμίζομε ότι η μπλέ καμπύλη είναι ο ΚΜΟ δύο όρων δύο τοπικών ακροτάτων και αντιδρά πιο σιγά αλλά και πιο αξιόπιστα όσον αφορά την βραχυ-μεσοπρόθεσμη (εβδομάδες) τάση. Βρίσκεται σε ακραίες τιμές ο ταλαντωτής και φαίνεται έτοιμος για αντιστροφή.
Η τιμή των ακροτάτων έχει αγγίξει την γραμμή των σημείων περιστροφής (pivots, κίτρινη γραμμή).
Αυτό που βρήκαμε είναι ότι αντί του κλασσικού τρόπου υπολογισμού των σημείων περιστροφής με βάσει, μέγιστο ελάχιστο και κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας, μπορούν, με σχεδόν ταυτόσημα αποτελέσματα να χρησιμοποιοηθούν η τρέχουσα τιμή μαζύ με τις δύο προηγούμενες στην χρονοσειρά των μεγίστων/ελαχίστων, υψηλών/χαμηλών στην τεχνική γλώσσα για να υπολογισθούν οι ημερήσιες αντιστάσεις και στηρίξεις. Θα επανέλθομε με λεπτομερέστερη ανάρτηση γύρω από αυτό το θέμα στην ενότητα της μεθόδου.
Η πρώτη αντίσταση τις τελευταίες δύο ημέρες είναι η στην κίτρινη γραμμή η γύρω στις 1000 μον.
Συνήθως απότομες μεταβολές όπως αυτη που είδαμε τόσο στο καθοδικό όσο και στο ανοδικό σκέλος σημαίνουν ότι η καμπύλη τιμών έχει μεγάλες πιθανότητες να αγγίξει την γραμμή των πρώτων αντιστάσεων, η στρηρίξεων, αναλόγως της φοράς της κίνησης.
2. Και τώρα τα καλά νέα.
Η ταχεία συνιστώσα του ταλαντωτή αναδρομής σε πρώτο στάδιο συστολής έτμησε ανοδικά τις άλλες δύο σε ένα κλασσικό σήμα εισόδου. Ταχεία>Ενδιάμεσης>Βραδείας.
Όταν οι ταλαντωτές αναδρομής βρίσκονται σε τόσο ακραίες τιμές είναι σπάνιο και έχομε περιγράψει πότε, να δώσουν ψευδή σήματα εισόδου/εξόδου. 
 
Παρατηρούμε ότι η αντιστροφή αυτή γίνεται σε ζώνη τιμών (ΚΜΟ 2 όρων και ΟΧΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ) που είχαμε προσδιορίσει ως στήριξη.
Σε ακόμη μεγαλύτερο στάδιο συστολής, οι τιμές πλέον βρίσκονται εντός της ζώνης στήριξης και απέχουν 26 μονάδες από την θεωρητική, προς τα κάτω με βάση τον υπολογισμό της καθόδου σε σχηματισμό ΩΚΩ. 
Και εδώ επίκειται αντιστροφή του ταλαντωτή.
 
Μάλιστα, αν συμβεί κάτι τέτοιο στο άμεσο χρονικό διάστημα σηματοδοτεί πρακτικά το τέλος της καθόδου και μεσοπρόθεσμα.
Σε ακόμη μεγαλύτερο στάδιο συστολής, το τρίτο, που σημαίνει ακόμη πιο μακροχρόνιο ορίζοντα,
βλέπομε την πρόσφατη πτώση να έχει αφ'ενός συμπλεηρώσει την εικόνα της διάσπασης ενός σχηματισμού κορυφής ΩΚΩ και αφ'ετέρου, τις τιμές να αγγίζουν κυριολεκτικά την θεψτηρτική τιμή της καθόδου.

 Και εδώ οι ταλαντωτές βρίσκονται σε ακραία χαμηλές τιμές και η αντοστροφή τους θα σημάνει σαφέστατα, μεσοπρόθεσμη αλλαγή τάσης. 
4. Περίπου ίδια είναι και η εικόνα στους εξελικτικούς χρόνους, όπου έχομε αντιστροφή σε πρώτο στάδιο συστολής στα σημεία τάσης και επιπέδωση της πορείας στα ακρότατα.
Η αντιστροφή αυτή συνέβη σε διαφορά 144 ημερών από την κορυφή που είναι αριθμός Fibonacci  89*1,618 και το τετράγωνο του 12 που είναι "κυρίαρχος αριθμός" κατά τον Gann.
Είναι λίγο περίεργη η μορφολογία του τελευταίου μεγάλου καθοδικού κύματο καθώς αν πρόκειται για abc δεν θα περιμέναμε τόσο μικρό a.
Διατηρούμε την επιφύλαξή μας αλλά το γεγονός της αντιστροφής είναι γεγονός.
Ο ταλαντωτής αναδρομής αφού άγγιξε και παρέμεινε στην μεγίστη αρνητική τιμή, ξαναγύρισε προς τα πάνω και έτμησε την βραδεία συνιστώσα. Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να ξαναγυρίσει προς τα κάτω αλλά είναι μικρή.
Οι πιθανότητες τριών συνεχών ανοδικών συνεδριάσεων είναι καλές.

Συνοψίζοντας:Η σημερινή συνεδρίαση, μετριάζει κατά πολύ τα απαισιόδοξα σενάρια αλλά δεν τα εξαλείφει τελείως. Απέχομε πολύ λίγο από το να κυρήξομε το τέλος της μεσοπρόθεσμης καθόδου και την είσοδο σε ένα πλαγιοανοδικό κύμα Β μεγάλης πολυπλοκότητας.
Η κατοχύρωση του στόχου των 1000-1050 μον. σε πρώτη φάση φαίνεται αρκετά πιθανή και θα ήταν μία πολύ ευνοϊκή εξέλιξη.

Καληνυχτίζω τις φίλες και τους φίλους του ιστολογίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου