Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

ΚΥΜΑΤΑ ELLIOTT: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ)

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς αναρτήσεων θα ασχοληθούμε μὲ τὴν μορφὴ που έχει παρει η κατάρρευση από το 1999 έως σήμερα.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ.

Ξαφνικά από τον Σεπτέμβριο του 1999, οπότε και αρχίζει η κατάρρευση, χάνεται τελείως η μακροχρόνια κρυστάλλινη κανονικότης 5-3-5-3-5 στην  μορφολογία.
Με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της θεωρίας Elliott είναι βέβαια δυνατή η ανάγνωση της πορείας της κατάρρευσης και εν τέλει η αναγνώριση της μορφής της διόρθωσης, αλλά  με δυσκολίες και με την ανάδυση πολλαπλών σεναρίων σε σχεδόν όλα τα κύματα περιοχής.
Μόνον σε δευτερεύουσες υποδιαιρέσεις των κυμάτων περιοχής, διατηρείται για λίγο το θεμελιώδες μορφολογικό αρχέτυπο Elliott και μετά ξαναχάνεται ανάμεσα σε κύματα που άλλα υποδιαιρούνται στο ίδιο βάθος και τα περισσότερα όχι, πράγμα που δυσκολεύει την αρίθμηση όπως είπαμε και στο μέρος ΙΙ αυτής της σειράς αναρτήσεων. 
Αυτές είναι οι περίοδοι που δίνουν στην μέθοδο κακό όνομα ακόμη και σήμερα και όπου εύκολα γίνονται λάθη και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
O R. Prechter όπως και ο G. Neely, έχουν αναγνωρίσει αυτό το ελάττωμα της μεθόδου εδώ και δεκαετίες και ο πρώτος έλεγε ότι, δεν χαρακτηρίζονται όλες οι περίοδοι από μορφολογική καθαρότητα. Υπάρχουν περίοδοι όπου η πρόοδος γίνεται με κανονικότητα και περίοδοι που αυτή η κανονικότητα χάνεται, αλλά στο τέλος επικρατεί ξανά η "λογική" και αναδύεται και πάλι το μορφολογικό αρχέτυπο 5-3-5-3-5 όπως είδαμε στην δεύτερη ανάρτηση της σειράς.
Πιστεύω ότι αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η κατ' ευφημισμό διόρθωση και στην πραγματικότητα συνολική κατάρρευση της Ελληνικής κοινωνίας φαινόταν από τους πρώτους μήνες ότι είναι μεγάλης κλίμακας, ότι θα διαρκέσει πολύ και ότι ήταν το τέρμα της προηγούμενης ιστορικής περιόδου, πράγμα που δεν έγινε αντιληπτό ούτε από οικονομικούς ούτε από πολιτικούς παράγοντες της χώρας την ώρα που συνέβαινε, όταν δεν έλεγαν δημόσια ψέματα όπως ο κος Παπαντωνίου και ο κος Σάλλας που προέβλεπε δείκτη στις 7000 στις αρχές του 2000 την στιγμή που ο κόσμος είχε αρχίσει να πονά πολύ από τα αλλεπάλληλα καθοδικά κύματα που προχωρούσαν ανελέητα από τον Σεπτέμβριο του 1999.
Κατά τούτο, η αταξία των πρώτων κυμάτων ήταν χρήσιμη και έλεγε ότι έπρεπε να προετοιμαστούμε για πολύ χειρότερα από την απώλεια χρημάτων στο χρηματιστήριο, όπερ και εγένετο.
Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μοναδικό, καθώς ακόμη συζητείται μεταξύ των θιασωτών της μεθόδου το περίφημο τρίγωνο του Elliott της δεκαετίας του 30, που ακολούθησε το μεγάλο κραχ του 1929 του οποίου η ασάφεια της δομής έχει προκαλέσει ατελείωτες συζητήσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ 1999-2017.

Μετά από αρκετές προσπάθειες διαπίστωσα ότι είναι αδύνατη η εφαρμογή των κανόνων που είχα υιοθετήσει για την ανάλυση της περιόδου 1986-1999.
Παραθέτω το τρίτο στάδιο συστολής για να δείτε τι εννοώ και παρακαλώ δεχθείτε χωρίς διαγράμματα την προηγουμένη μου διαβεβαίωση και για  την ανάλυση της κυματομορφής σε μικρότερα στάδια συστολής.


 
Παρατηρείστε ότι ναι μεν είναι δυνατή η αρίθμηση των κυμάτων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της μεθόδου Elliott, και υπάρχουν μερικά καθαρά 3άρια, αλλά καθαρά 5αρια δεν υπάρχουν πουθενά. Το ένα που εμφανίζεται ως αρχικό διαγώνιο τρίγωνο είναι παραπλανητικό καθώς πρόκειται για (a),(b),abc(c).
Πρέπει να πάμε σε 6 στάδια συστολής, για να μείνουν 3 κύματα, για να τα συγκολλήσομε με την δευτέρας τάξεως σειρά, αλλά τότε προκύπτει πρόβλημα συνολικής αναθεώρησης διότι το κύμα αυτό τελειώνει πάνω από το τελευταίο 5αρι και δημιουργεί ένα 7αρι, που με τους αυστηρούς κανόνες που υιοθετήσαμε δεν επιτρέπεται. Αυτή η λύση απορρίπτεται.
Από την άλλη αν περιλάβομε μικρότερων σταδίων συστολής κύματα, προκύπτουν αρνητικές τιμές στην συγκόλληση πράγμα το οποίο επίσης απαγορεύεται.
Τι απομένει;
Η αναγνώριση, ότι οι ποικίλλες διορθωτικές κυματομορφές είναι οργανικό μέρος της δομής των κυμάτων Elliott και δεν μπορούν να αναχθούν σε κάτι διαφορετικό απ' αυτό που είναι.
Επόμένως η καλύτερη συνολική προσέγγιση όλης της χρονοσειράς είναι η συνολική συστολή της κυματομορφής η οποία στο 5o στάδιο συστολής, δείχνει ότι βρισκόμαστε πιθανότατα στο 4ο κύμα ενός διεσταλμένου επίπεδου σχηματισμού (expanded flat) και αναμένεται ένα πέμπτο καθοδικό κύμα μεγάλης διαρκείας.


Συγκρίνετε αυτό το διάγραμμα με αυτό ξεκινώντας από το πρώτο διορθωτικό κύμα το οποίο είναι τριάρι στο τέτρτο στάδιο συστολής δηλαδή ένα μικρότερο απ' αυτό του ανωτέρω διαγράμματος:


Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείψουν τα ανοδικά διορθωτικά ξεσπάσματα μικρότερης διαρκείας και πολυπλοκότητας. Σημαίνει όμως, ότι η ανάγνωση της πορείας πρέπει να είναι προσεκτική και χωρίς ενθουσιασμούς, κατά την ταπεινότατη γνώμη του γράφοντος. Ακόμη προεξάρχει η προστασία του κεφαλαίου μου και λόγω των πολλαπλών δυνατών σεναρίων που εμφανίζονται σε κάθε στροφή και λόγω ηλικίας που κάνει δυσαναπλήρωτες τυχόν απώλειες, δεν συμμετέχω σε συναλλαγές. Θα μου πείτε ότι μπορεί να κάνω λάθος και να χάνω μία ευκαιρία ζωής και να έχετε δίκιο, όμως έμαθα μετά από πολλά λάθη να ενεργώ σύμφωνα με αυτό που βλέπω στην εξέλιξη της κυματομορφής με την δική μου μέθοδο, λογαριασμούς κλπ. με άλλα λόγια να έχω την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και για τα καλά και για τα άσχημα και αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα της ερασιτεχνικής μου ενασχόλησης με την ΤΑ.
Όσον αφορά το  τι σημαίνουν αυτά από άποψη συλλογικής ψυχολογίας, για τον Elliott θα ήταν απλό να απαντήσει. Δεν έχομε δει τον πυθμένα της κρίσης από άποψη αρνητισμού, προχειρότητας, παραβατικότητας, αποδιοργάνωσης κρατικών δομών, ποιότητας πολιτικών κλπ και κυρίως ηθικών αξιών και κατά τούτο χρειάζεται μεγάλη προσοχή σ' αυτά τα τελευταία στάδια. Η κρίση έχει λάβει χαρακτηριστικά αγώνα ύπαρξης και όχι επιβίωσης.
Σημειώστε ότι με το τέλος του 5ου κύματος δεν σημαίνει ότι αρχίζει αυτόματα  το επόμενο μακροπροθεσμο ανοδικό κύμα. Η περίοδος από το 1999 ως τώρα μπορεί να είναι μόνον ένα πολύ μεγάλο κύμα Α και να ακολουθήσει ένα ευμέγεθες διορθωτικό B.
Θα πρέπει το ανοδικό κύμα που θα ακολουθήσει το 5ο καθοδικό, να έχει δομική καθαρότητα παρόμοια με την αρχή και τα ενδιάμεσα στάδια της ανόδου από το 1986-1999  για να πούμε ότι μπήκαμε σε μακροχρόνιο κύμα ώσης.
Συνοψίζοντας:
1. Από το 1986-1999 η δομή της κυματομορφής του ΓΔ του ΧΑΑ παρουσίασε εξαιρετική δομική σταθερότητα η οποία ήταν ευανάγνωστη και απολύτως συμβιβαστή με το απλό 5-3 μορφολογικό αρχέτυπο του Elliott. Η μόνη δυσκολία, εύκολα υπερβάσιμη, ήταν το βάθος υποδιαιρεσης των επί μέρους κυμάτων και εδώ η ανάλυση συστολής των κυματομορφών ήταν πολύ χρήσιμη στην ανάδειξη αυτού του απλού μορφολογικού αρχετύπου, ως υποκείμενης βάσης της παρατηρούμενης ποικιλλότητας.
2. Από το 1999 ως σήμερα λαμβάνει χώρα μία πολύ μεγάλων διαστάσεων, διάρκειας και πολυπλοκότητας καταστροφική διόρθωση που έχει λάβει τον χαρακτήρα εθνικής επείγουσας κατάστασης η οποία εν μέρει η εν όλω πλησιάζει στο τέλος της με ορίζοντα διετίας.
Χαρακτηρίζεται από σχεδόν πλήρη εξαφάνιση του απλού μορφολογικού αρχετύπου Elliott στην μεθοδολογία της συστολής των κυματομορφών, πολλαπλά σενάρια σχεδόν σε κάθε στροφή λόγω διαφορετικού βάθους υποδιαίρεσης των επί μέρους κυμάτων και ο μόνος τρόπος αναγνώρισης μέσω της συστολής των κυματομορφών είναι η επισκόπηση της μορφολογίας του συνόλου της χρονοσειράς σε ανώτερα στάδια συστολής.
3. Η διόρθωση έχει λάβει την μορφή διεσταλμένου ακανόνιστου επίπεδου σχηματισμού και το τέρμα της είναι μετά βεβαιότητος ο πυθμένας της κρίσης, αλλά μπορεί να ακολουθήσει κι άλλο διορθωτικό ανοδικό κύμα πριν μπούμε σε ένα καθαρό ανοδικό κύμα ώσης, όπου αναμένω με βάση την περίοδο 1986-99 εκ νέου ανάδυση της μορφολογικής καθαρότητας του αρχετύπου Elliott όπως αναλύθηκε στην δεύτερη ανάρτηση της σειράς.
ότι άλλαξε το μορφολογικό αρχέτυπο το οποίο "εξελίχθηκε" λόγω της εμφάνισης νέων τεχνολογιών και συναλλαγών βασισμένων σε προηγμένους αλγορίθμους. Οι αλγόριθμοι ακολουθούν την ανθρώπινη συμπεριφορά δεν προηγούνται. Κατά τούτο, όσο οι συναλλαγές κυριαρχούνται από αρχέγονα ανθρώπινα συναισθήματα, όπως ο φόβος και η απληστία, τα αρχέτυπα συμπεριφοράς που διαμορφώνουν τις κυματομορφές θα παραμένουν τα ίδια. Δν καταργείται εκατομμυρίων ετών διατηρημένη γονιδιακή εξέλιξη έτσι εύκολα. 
Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό των διορθώσεων η αταξία γενικώς και ειδικώς και σε τομείς πολύ πέραν της συμπεριφοράς των χρηματιστηριακών χρονοσειρών. Αντίθετα πιστεύω και η ανάλυση που προηγήθηκε σ' αυτή την σειρά των αναρτήσεων έδειξε ότι 
όπως υπάρχουν κύκλοι διακύμανσης των τιμών, υπάρχουν και κύκλοι μορφολογικής καθαρότητας και ακαταστασίας και όπως αναφέρει ο μαθηματικός και αναλυτής S. Tarasov, οι κύκλοι όπως όλα τα πράγματα στην Φύση γεννιώνται, μεγαλώνουν, γερνούν και πεθαίνουν και....ξαναγεννιώνται. 
Όπως λέμε λοιπόν στην επικεφαλίδα του ιστολογίου είμαστε εν αναμονή της Αναστάσεως, προσωπικής τε και εθνικής και πανανθρώπινης.

10 σχόλια:

 1. Κύριε Παπαβασιλείου σας ευχαριστούμε πολύ για τα φώτα σας και την πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη-ανάλυση.
  Αναλυτικός, ακριβής και αληθινός όπως πάντα.
  Με εκτίμηση
  Γεώργιος Χαραλαμπίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστώ ΠΟΛΥ κ. καθηγητά!
  Την καλημέρα μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε Σόλων έχομε καιρό να τα πούμε.
   Τι γίνεσαι βρε ψυχη;
   Χάρηκα πολύ που μπήκες στο φτωχικό μου και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

   Διαγραφή
  2. είχα πέσει με τα μούτρα στο SOLTRADE βλέπετε...(ιδέα κι αυτή...)

   Διαγραφή
 3. Φίλε μου, σε χαιρετώ,...ένας παλιός σου γνώριμος απ το capital ο darky!!...είμαι στην κοντινή μακρινή Κύπρο..πλέον εδώ και 5 περίπου χρόνια με δυο κουτσούβελα!...Είμαι ενήμερος για τα συμπεράσματά σου απ άλλο ελλιοτικό αναλυτή...και εξαιρετικά ανήσυχος για το τελείωμα της κρισης. Δεν πιστεύω ούτε στο πρόσφατο success story no2..!! Οι γύρω μας εξοπλίζονται σαν αστακοί και εμείς αντί να προσέξουμε τα "νώτα" μας, λέμε που να πρωτοδώοσυμε το κοινωνικό μέρισμά,..να φορολοησουμε το συμπαν για να διατηρησουμε το κομματικό κράτος..και ούτω καθ εξής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω έστω και μέσω link της υπόγας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είμαι ενήμερος για το παρακάτω.."2. Από το 1999 ως σήμερα λαμβάνει χώρα μία πολύ μεγάλων διαστάσεων, διάρκειας και πολυπλοκότητας καταστροφική διόρθωση που έχει λάβει τον χαρακτήρα εθνικής επείγουσας κατάστασης η οποία εν μέρει η εν όλω πλησιάζει στο τέλος της με ορίζοντα διετίας."....ελπίζω να μη συνδυαστεί με εδαφικό ακρωτηριασμό!..και,..ομολογώ ότι αισθάνομαι άβολα με δυο μωρά να ειμαι στο στόμα του Λύκου,...Κύπρο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η χαρά ειναι αμοιβαία όπως επίσης και οι ανησυχίες.
   Προσπαθώ να βρω ένα σχόλιο που είχα γράψει με άλλο ψευδώνυμο στο capital που επιβεβαιώνει όσα λες φίλε μου. Έχω και εγώ μέλη της οικογενείας μοου στην Κύπρο και ανησυχώ βαθύτατα.

   Διαγραφή
 6. Εγώ διαβάζω και παρατηρώ τις ανησυχίες. Ανησυχίες με νόμισμα το euro; Δεν το πιστεύω. Πως και έτσι; Ποτέ δεν είναι αργά. Μόνο αργότερα. Την κατάσταση την προκαλούμε εμείς, δεν έρχεται από μόνη της. Δεν είναι καιρικό φαινόμενο, δεν είναι μπουρίνι. Είναι οι δικές μας επιλογές. Ας τις χαρούμε λοιπόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή