Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2016: ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Αναμενόμενη εξέλιξη η σημερινή, αλλά όχι και ευχάριστη.
Αυτό που μας ανησυχεί είναι η εικόνα της ταχείας συνιστώσας του ταλαντωτή αναδρομής των ακροτάτων χωρίς συστολή, ο οποίος, βρίσκεται σε περιοχή τιμών απ' όπου θα μπορούσε να γυρίσει για τα καλά προς τα κάτω και σήμερα γύρισε προς τα κάτω.
Βέβαια θα μπορούσε αύριο να ξαναγυρίσει προς τα πάνω και να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, αλλά η φρόνηση επιβάλλει να λάβομε σοβαρά υπ' όψιν αυτό το γεγονός.
Ο ΤΤΑ επίσης επιβράδυνε σημαντικά την ανοδική του πορεία, πράγμα που σημαίνει ότι βραχυπρόθεσμα χάνει την ορμή της η ανοδική κίνηση και επίκειται αντιστροφή.
 

 
Υφίσταται λοιπόν η πιθανότης να εξαντλούμε, η να εξαντλήσαμε το b ένός σχηματισμό a,b,c δύο σταδίων συστολής.
 Βραχυπρόθεσμα δεν έχει διαταραχθεί ακόμη η ανοδική πορεία στα σημεία τάσης, αλλά θα διαταραχθεί αν αύριο έχομε κλείσιμο κάτω από 590.
Βέβαια, (βλ. προηγούμενο σύνδεσμο) αγγίξαμε το μεσαίο δόντι του ανοδικού δικρανιού στα σημεία τάσης και η θεωρία λέει, υποχώρηση απ' εδώ και ξανά δοκιμή και ενδεχομένως ανοδική διάσπαση.
Κάτι άλλο το οποίο επίσης αφήνει σημαντικές ελπίιδες περαιτέρω ανόδου είναι ότι κανένα κύμα του ΤΤΑ των σημείων τάσης αυτού του μεγέθους δεν έχει εξαντληθεί σε τέσσερα σημεία της καμπύλης.
 

Συνοψίζοντας:Αυτή την στιγμή προσωπικά κατοχύρωσα κέρδη των προηγουμένων ημερών, καθώς ναι μεν η βραχυπρόθεσμη εικόνα δεν έχει χαλάσει και μάλιστα ενδέχεται να δούμε ισχυρή άνοδο το επόμενο διήμερο, αλλά η μεσοπρόθεσμη εικόνα των ακροτάτων σπέρνει ζιζάνια, όσον αφορά την συνέχεια και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε πλαγιοκαθοδικής διόρθωσης ως μέρος μιας πιο σύνθετης διόρθωσης είτε συνέχισης με μεγάλη σφοδρότητα της καθόδου.
Ξέρω ότι αυτή δεν είναι πρόβλεψη, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, και όπως πάντα τα λέω όπως τα βλέπω.

 
 

1 σχόλιο: