Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

24 AΠΡΙΛΙΟΥ, 2016: ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Αν και η βραχυπρόθεσμη εικόνα είναι ενθαρρυντική, ωστόσο η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δεν είναι.

Α. Βραχυχρόνια εικόνα.

Η περιοχή των 622-630 μον. είναι σημαντική, καθώς από την μία πλησιάζομε το μεσαίο δόντι του βραχυπρόθεσμου δικρανιού, ενώ από την άλλη παρτηρούμε ότι ο τροποποιημένος ταλαντωτής αναδρομής των σημείων τάσης εμφανίζει επιβράδυνση, πράγμα που σημαίνει ότι η άνοδος χάνει δύναμη.
 
Δεν αναμένομε μεγάλο γύρισμα εδώ, αλλά εγώ ανεβάζω τα στοπ παντού, όπου έχω τοποθετηθεί long.
 
Είχαμε πει και σε προηγούμενη ανάρτηση για την αναμενόμενη μάχη των 600-625 μον, από το είδος και την ορμή της οποίας θα εξαρτηθεί και η μεσοπρόθεσμη προς μακροπρόθεσμη πορεία.
ΑΝ υλοπιηθεί το εξαιρετικά αισιόδοξο σενάριο της διάσπασης με ορμή των 625, τότε ο σχηματισμός ανεστραμένου ΩΚΩ δίνει μεσοπρόθεσμο στόχο την περιοχή των 800 και κάτι μονάδων.
Ο όλος σχηματισμός, πάντως ως τώρα περισσότερο με a,b,c μοιάζει παρά με καινούριο κύμα ώσης.
Ως εκ τούτου, σε συνδυασμό και με τις φθίνοουσες πιθανότητες συνεχούς ανόδου πέρα από τις 5 ημέρες νομίζω ότι το πιθανότερο είναι προσωρινή αντιστροφή στην περιοχή των 625-631 μον.
Αυτά όσον αφορά τα σημεία τάσης βραχυπρόθεσμα.
Όσον αφορά τα ακρότατα,  έχομε διανύσει μεγάλο μέρος του ανοδικού δυναμικού, καθώς και ο τροποποοιημένος ταλαντωτής αναδρομής και το διάγραμμα δείχνουην ότι ο μεν ταλαντωτής βρίσκεται στο τελευταίο τέταρτο της ανοδικής του διαδρομής, το δε διάγραμμα λέει ότι διανύομε ένα πέμπτο ανοδικό κύμα 
Σε πρώτο στάδιο συστολής, φαίνεται να έχομε διασπάσει ανοδικά την άνω γραμμή βραχυχρόνιας καθοδικής τάσης μετά από ένα τελικό διαγώνιο τρίγωνο 
 
Ο ΤΤΑ βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης, και στο κάτω δόντι ενός μικρού δικρανιού, όπου η θεωρία προβλέπει ανοδική επιτάχυνση.

3. Μεσομακροπρόθεσμη προοπτική.
Εδώ, όπως σημειώσαμε και σε προηγούμενη ανάρτηση  τα πράγματα είναι αβέβαια.
Στο μεν τρίτο στάδιο συστολής δεν ξέρομε αν συμπληρώσαμε ένα C η ένα μεγάλο a.
Στά ακρότατα, στο μεν δεύτερο στάδιο συστολής, φαίνεται να πηγαίνομε για ένα πλαγιοανοδικό a,b,c 
ενώ σε τρίτο στάδιο συστολής, δυστυχώς, αναμένομε σε μερικούς μήνες ένα ακόμη καθοδικό κύμα.
 
 Συνοψίζοντας: Η βραχυπρόθεσμη εικόνα παραμένει θετική για λίγο ακόμη.
Όμως, η μεσομακροπρόθεσμη εικόνα είναι ακόμη ασαφής, και εξακολουθεί να προοιωνίζει ένα ακόμη καθοδικό κύμα μεγάλης πολυπλοκότητας προς τα κάτω, καθώς εξακολουθεί η μακροπρόθεσμη ταση, αν και σοβαρά εξηντλημένη να είναι καθοδική.
Στην περιοχή των 630-650 μον. αναμένεται διόρθωση και είναι η φύση η πολυπλοκότητα και η ταχύτητα του μεθεπομένου μεσοπρόθεσμου ανοδικού κύματος που θα κρίνει πολλά.
 


 
 

1 σχόλιο: