Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2015:ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2015

Συνεχίστηκε με σφοδρότητα η κάθοδος.
Νομίζω ότι το πιο κάτω διάγραμμα των σημείων τάσης χωρίς συστολή απεικονίζει το που θα κριθεί η αντιστροφή η όχι.
Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζεται αναθεωρημένη μέτρηση κυμάτων Elliott από την αρχή της πτώσης τον Μάρτιο του 2014. Φαίνεται να σχηματίζεται ένα τελικό διαγώνιο τρίγωνο (σφήνα), που όλη μαζύ αποτελεί το κύμα (C) της καθόδου.
Το μικρό δικράνι του Andrews εμφανίζει μία γεωμετρική ιδιομορφία, με κάποια αισθητική αξία νομίζω, όπου φαίνεται ότι η  μέση γραμμή τέμνει το κάτω όριο της γραμμής στήριξης του διαγωνίου τριγώνου και απ'όπου φαίνεται να διέρχεται η προέκταση του κύματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τυχη; Μπορεί.
Στην ΤΑ ανάλυση όμως έχομε μάθει να προσέχομε κάτι τέτοιες "συμπτώσεις" καθώς μερικές φορές σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές στην τάση.
Είναι γνωστό από την θεωρία των δικρανιών του Andrews ότι σημαντικές κινήσεις είναι δυνατόν να σταματήσουν στην μέση γραμμή και η τάση να αντιστραφεί.
Αν όχι, τότε τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα καθώς το τελευταίο διορθωτικό ανοδικό κύμα δεν έφθασεε ποτέ ως το πάνω "δόντι" του δικρανιού, οπότε ενεργοποιείται ο κανόνας του Hagopian, ο οποίος λέει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, η κίνηση που ακολουθεί είναι μεγάλου μεγέθους και σφοδρότητας, και όπως φαίνεται από το διάγραμμα  αν ισχύσει αυτός οι κανόνας συναντά το κάτω δόντι του δικρανιού πολύ πιο κάτω από τις 600 μον. 
Υπάρχουν και άλλες κανονικότητες τις οποίες ο χρόνος δεν επιτρέπει να εκθέσω λεπτομερώς, όπως λ.χ.στον εξελικτικό χρόνο των ακροτάτων όπου:
α. Φαίνεται ο διορθωτικός χαρακτήρας της πτώσης(ταχύτητα ανόδου>ταχύτητας καθόδου, μεγαλύτερο μέγεθος κύματος)
β. Σχηματίζεται και εδώ ένα τελικό διαγώνιο τρίγωνο.
γ.Πλησιάζομε το 0,38 του εξελικτικού χρόνου της ανόδου.
Συνοψίζοντας:Είναι πιθανός ο τερματισμός της πτώσης στην περιοχή των 670-650 μον. εντός του επομένου δεκαημέρου με πιο πιθανή την ζώνη 23-25 Απριλίου (Gann). 
Αν όχι, τα πράγματα γίνονται απελπιστικά δύσκολα, (γενικώς).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου