Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Ἐπειδὴ εἶναι ὥρα προσωπικῆς εὐθύνης

Τὸ ἐπερχόμενον Μνημόνιον ΙΙ, εἶναι ἡ ἀποτύπωσις τῆς ἀδικίας ὑπὸ μορφὴν νόμου.

Διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν καλοῦνται οἱ ἀδύνατοι, νὰ πληρώσουν τὰς σφάλματα τὰς ὑπερβολὰς καὶ τὰς διαρπαγὰς τῶν ἰσχυρῶν καὶ νὰ τοὺς καταστήσουν ἀκόμη πιὸ ἰσχυροὺς. Μιλῶ διὰ μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους οἱ ὁποῖοι παρὰ τὰς περὶ τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις, καλοῦνται νὰ σηκώσουν τὸ βάρος τῆς προσωρινῆς ἀποτροπῆς τοῦ ἀναποφεύκτου, δηλαδή τῆς χρεωκοπίας.
Δέχομαι ὅτι ὁ δημόσιος τομεὺς χρήζει ριζικῆς ἀναμορφώσεως καὶ συρρικνώσεως. Δέχομαι ἐπίσης ὅτι χρειάζεται στήριξιν ἡ ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότης. 
Δὲν δέχομαι ὅμως τὸ ἄνισον τῶν θυσιῶν, ὅπου πρακτικῶς οὐδὲν ἔχει γίνει διὰ τὴν εἰσφοροδιαφυγὴν,  διὰ τὴν λεγομένην "μαύρη ἐργασία",  τὴν εἴσπραξιν δεδικασμένων καὶ βεβαιωμένων φόρων ὀφειλετῶν καὶ τὴν ἀσφυξίαν τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπὸ τὸ τραπεζικὸν σύστημα τὸ ὁποῖον ἄν καὶ λειτουργῇ μὲ δημοσίους πόρους δὲν προβαίνει εἰς τὴν χορήγησιν τῶν ἀπαραιτήτων δανείων διὰ τὴν στήριξιν τῶν μικρῶν καὶ μεσαίων ἐπιχειρήσεων.


Ἐπειδὴ εἶναι ὥρα  εὐθύνης δι' ὅλους εἰς προσωπικὸν ἐπίπεδον.

Ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι ἔχει ἀνατραπῆ τὸ ὄχημα τῆς δημοκρατίας καὶ χρειάζεται μία ἐκ τοῦ μηδενὸς ἀνασύστασις τῆς πολιτικῆς  καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῆς πατρίδος, θεμελιωμένη ἐπὶ τῶν ἀρχῶν τῆς δικαιοσύνης τῆς ἰσονομίας καὶ τῆς ἰσηγορίας, πάντων τούτων ἑδραιωμένων ἐπὶ ἰσχυρᾶς καὶ ἀταλαντεύτου φιλοπατρίας

Ἐπειδὴ φρονῶ ὅτι τὴν χώραν αὐτὴν τὴν κατοικοῦν Ἕλληνες τῶν ὁποίων αἱ ἀνάγκαι, ἡ διαφύλαξις τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν παραδόσεων καὶ ἡ ἀσφάλεια  προηγοῦνται τῶν παρανόμων δυστυχῶν μεταναστῶν,
Ἐπειδὴ ἡ ἀπὸφασις αὐτὴ τῆς πολτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας ἀπειλεῖ ὄχι τὴν εὐημερίαν ἀλλὰ τὴν ἐπιβίωσὶν μου

Ἐπειδὴ ἐπιθυμῶ καλύτερον μέλλον ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ τραπεζικοῦ ἤ κομματικοῦ δουλοπαροίκου,  διὰ τὰ τέκνα καὶ τὰ ἐγγόνια μου,

ὑπέγραψα τὴν κατωτέρω διακήρυξιν τὴν ὁποίαν καὶ σᾶς κοινοποιῶ διὰ τοῦ ἱστολογίου τούτου καὶ ἄν τὴν εὕρετε ὀρθὴν σᾶς καλῶ νὰ τὴν συνυπογράψετε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ως πολίτες αυτής της χώρας προερχόμενοι από όλα τα κοινωνικά στρώματα, τις ιδεολογικές τάσεις και τους πολιτικούς χώρους.

Ως άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, της πράξης, της δημιουργίας, της σκέψης, της επιστήμης, της αγωνίας που συνέχει κάθε προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον.

Ως βουβοί μάρτυρες, πρωταγωνιστές και θύματα της τραγωδίας που σαρώνει την παρούσα γενεά και απειλεί τις επόμενες.

Ως συνδιαμορφωτές, εκουσίως ή ακουσίως, ενεργητικώς ή παθητικώς και κατά το σαφώς διαφοροποιούμενο μέτρο ενός εκάστου εξ ημών, των υλικών, ηθικών και νοητικών συνθηκών που γέννησαν τη διακρινόμενη σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των Ελλήνων κρίση.

Ως φορείς ενός ιστορικού παρελθόντος που γεννά ευθύνες και σφυρηλατεί αντοχές.

Ως απλοί μέχρι πρότινος παραστάτες των επιλογών και των αποφάσεων άλλων, τις οποίες νομιμοποιούσαμε ενώ είτε ιδιωτεύαμε κρατώντας χαμηλά το κεφάλι είτε παραληρούσαμε μέσα στα ποικίλα πλήθη των παντός είδους χειροκροτητών.

Ως βαναύσως προκληθέντες και ακόμη προκαλούμενοι από την επικρατούσα στη χώρα μας διαστροφή, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μόνο μια γενική, συνολική, άνευρη και αστόχαστη άποψη για το είδος και την ποιότητα της διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων, μια άποψη χωρίς ουσιαστική δεσμευτικότητα για κανέναν και συνοπτικώς και μαζικώς μόνο εκφραζόμενη στο τέλος κάθε κοινοβουλευτικής θητείας.

Ως αρνητές των ποικίλης μεθοδολογίας και έμπνευσης υφαρπαγών της γνώμης μας και της ίδιας της ύπαρξής μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ:

ΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΘΟΥΝ τις βαρύτατες ιστορικές και τρέχουσες ευθύνες που φέρουν προσωπικώς και συλλογικώς, καθώς με συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις τους έχουν επιβαρύνει υπέρμετρα το κοινωνικό σύνολο και τις μέλλουσες γενεές.

ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΘΟΥΝ ότι η σημερινή οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο ως η μεγαλύτερη πρόκληση για την επιβίωσή του μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πρωτίστως κρίση αξιών, κρίση ηθική, κρίση θεσμική την οποία οι ίδιοι επιτάχυναν εκμεταλλευόμενοι την πελατειακή σχέση κράτους και κοινωνίας και διαφθείροντας περαιτέρω και με κάθε διαθέσιμο ως εκ της θέσεώς τους μέσο τους πολίτες, αλλά και τις ίδιες τις επιμέρους κρατικές λειτουργίες και δομές.

ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ με παρρησία και αίσθημα ευθύνης, έστω την υστάτη στιγμή, τις ευθύνες τους για το επικρατούν πνεύμα ατιμωρησίας μεταξύ των ίδιων, των στελεχών τους και των πάσης φύσεως φορέων ή εκφραστών της δημόσιας εξουσίας, για τις πρακτικές λεηλασίας του δημόσιου πλούτου τις οποίες προέκριναν, υπέθαλψαν και πάντοτε συγκάλυψαν, για τον ανεύθυνο, μακροχρόνιο και επικίνδυνο δανεισμό στον οποίο συστηματικώς και ανεξαιρέτως προέβαιναν υποθηκεύοντας ακόμη και αγέννητες ζωές χάριν της πλέον ανεύθυνης, εφήμερης και κοντόφθαλμης εξουσιαστικής μανίας.

ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ να ασκούν την ήδη τελούσα υπό κατάσχεσιν εξουσία τους ερήμην των πολιτών και ταυτοχρόνως εν ονόματί τους, ενώ άλλα λέγουν και άλλα ποιούν υπό την απειλή των πιο στυγνών εκβιασμών.

ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ την εκ μέρους τους συστηματική υπονόμευση των θεσμών και των θεσμικών λειτουργιών κι ακόμη τη διατήρηση των τύπων και την καταδολίευση της ουσίας παραδεχόμενοι ότι, σε μια εποχή διαρκούς αμφισβήτησης των πάντων και ασύλληπτης προόδου της τεχνολογίας και της γνώσης, τίποτε δεν μπορεί να παραμένει στο απυρόβλητο της ευδαίμονος αμεριμνησίας και τα πάντα είναι δεκτικά βελτίωσης και αλλαγής.

ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ το ελάχιστο αίσθημα ευθύνης που επιβάλλουν οι κρίσιμες περιστάσεις και να πράξουν το αυτονόητο: να δημιουργήσουν οι ίδιοι, ψύχραιμα και συντεταγμένα, τις συνθήκες της ομαλής υπέρβασής τους ώστε να αποτραπούν αρμοδίως και εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι πολιτικής ανωμαλίας και πολλαπλασιαστικά κρούσματα κοινωνικού αυτοματισμού.

ΝΑ ΚΑΛΕΣΟΥΝ, όχι οι ίδιοι αμέσως και διά της γνωστής οδού των επιτροπών, αλλά διά των όποιων θεσμών της κοινωνίας των πολιτών λειτουργούν ακόμη, τους άριστους συμπολίτες μας στους τομείς του πνεύματος, της επιστήμης, της οικονομίας και της εν γένει κοινωνικής ζωής, τόσο τους διαμένοντες στη χώρα όσο και τους διαπρέποντες στην αλλοδαπή, να καταρτίσουν σχέδιο ενός κατ’ ουσίαν νέου συντάγματος εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Ενός συντάγματος που θα διαπνέεται από πνεύμα δικαιοσύνης, θα διακρίνει σαφώς τις εξουσίες, θα διαφυλάσσει το κύρος και την αποτελεσματική άσκηση των δημόσιων αξιωμάτων, θα αποθαρρύνει πελατειακές πρακτικές, θα παρέχει ισχυρές δικλείδες ασφαλείας για την έντιμη και αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου πλούτου, θα απελευθερώνει δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας, θα εξασφαλίζει συνθήκες αληθούς ισονομίας και ισοπολιτείας, θα αποτελεί την ουσιαστική πράξη ένταξης της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και την ευρωπαϊκή λογική.

ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ το εν λόγω σχέδιο συντάγματος στον ελληνικό λαό προκειμένου να το εγκρίνει με δημοψήφισμα, προκρίνοντας έτσι άμεσα και με τη βούλησή του μια νέα πορεία για τη χώρα, η οποία θα σημάνει την πραγματική άρση του σημερινού αδιεξόδου.

ΝΑ ΠΕΡΑΤΩΣΟΥΝ με την πράξη τους αυτή τον πολιτικό τους βίο θυσιάζοντας την τωρινή τους ανυποληψία χάριν μιας μακράν επιεικέστερης έναντι των ιδίων υστεροφημίας. Εάν ο μόνος τρόπος να αποδειχθεί κανείς χρήσιμος είναι να θέσει αυτοβούλως εαυτόν εκποδών, ουδόλως θα έπρεπε να διστάσει. Πολλώ δε μάλλον όταν ισχυρίζεται ότι διαθέτει δημόσιο ήθος.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΠΗΓΑΖΕΙ ΕΞ ΑΥΤΗΣ.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΔΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΝΗΦΑΛΙΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΕΩΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ.


ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Πολίτης Βασιλάκης Κώστας
Πολίτης Βερούτης Αγησίλαος
Πολίτης Βλάχος Αντώνης
Πολίτης Γεωργίου Ιωάννης
Πολίτης Γιαννούλης Αντώνης
Πολίτης Γράψας Αθανάσιος
Πολίτης Δασκαλάκης Μάρκος
Πολίτης Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Πολίτης Θωμαΐδης Κωνσταντίνος
Πολίτης Καισάριος Γιώργος
Πολίτης Καραγιάννη Ευαγγελία
Πολίτης Καραναστάσης Βασίλης
Πολίτης Κοσμίδης Σωκράτης
Πολίτης Κουμούσης Νικόλαος
Πολίτης Μαυροειδάκου-Μπήτιου Λεμονιά
Πολίτης Μήχος Κωνσταντίνος
Πολίτης Μπαϊρακτάρης Ευάγγελος
Πολίτης Μπουζάκης Θωμάς
Πολίτης Ναούμ Τάσσος
Πολίτης Νοτάρογλου Αργύρης
Πολίτης Πανιτσίδης Κωνσταντίνος
Πολίτης Παπαβασιλείου Ευστάθιος
Πολίτης Πετρίδης Δημήτρης
Πολίτης Πικολόγλου Βασίλης
Πολίτης Σαλαμπάσης Χρήστος
Πολίτης Σιώρης Αλέξιος
Πολίτης Στεφανίδης Ιωάννης
Πολίτης Τσιουμάνης Βασίλης
Πολίτης Φούντος Γρηγόρης
Πολίτης Χατζημιχάλης Μάνος
Πολίτης Χουρμουζίδης Βασίλης

Πολίτης Πουρνάρα Λαλίλα
Πολίτης Αργυροπούλου Χρυσούλα
Πολίτης Σοφιανόπουλος Παναγιώτης
Πολίτης Τράγκου Κατερίνα
Πολίτης Ζυμβραγου Δέσποινα
Πολίτης Οικονόμου Αντώνης
Πολίτης Θωμος Στέργιος
Πολίτης Ντούτσουλης Αλέξανδρος
Πολίτης Τσάκαλου Ελένη
Πολίτης Τούλια Μάρθα
Πολίτης Ισαακίδου Κρήτη
Πολίτης Μαυράκη Σούλα
Πολίτης Παντολέων Ηλίας
Πολίτης Αναγνώστου Μιχάλης
Πολίτης Καπαρουνάκης Κώστας
Πολίτης Ηλιάδης Κωνσταντίνος
Πολίτης Χατζιδάκης Ελευθερίου Γεώργιος

http://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD/103860266372783?sk=info

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου