Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ

 

Παρακολουθῶ τὴν εἰδησεογραφία καὶ δὲν ξέρω γιὰ σᾶς, ἀλλὰ ἐγὼ πλέον διατελῶ σε πλήρη σύγχυση.

Ἀντικρουόμενες πληροφορίες, ἀληθεῖς καὶ ψευδεῖς προερχόμενες ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῶν μέσων ἐπικοινωνίας κατακλύζουν τὸν Τύπο, τὰ τηλεοπτικὰ προγράμματα εἰδήσεων καὶ τὸ Διαδίκτυο.

Ἀφοροῦν ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας καὶ ὄχι μόνον τὴν πολιτικὴ, τὴν οἰκονομία, τὴν γεωπολιτικὴ, τὴν ἅμυνα καὶ τὴν Παιδεία.

Πάρτε για παράδειγμα τὴν ὑγεία.

Ἀκούγεται ὅτι ὁ Πρόεδρος  Τράμπ, ἀμφισβητεῖ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐμβολίων καὶ ἐξέδωσε Προεδρικὸ Διάταγμα μὲ τὸ ὁποῖο ἀπαγόρευσε τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν γιὰ 90 ἡμέρες. Ἀλήθεια ἤ ψέματα;

http://www.snopes.com/trump-eo-vaccine-ban/

Πράγματι τὸ 2014 εἶχε ἐκφράσει  ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐμβολίων, πράγμα σοβαρὸ γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία ὅταν διατυπώνεται ἀπὸ τὸν ὑποψήφιο Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ.

Ὅμως εἶναι ψευδὲς ὅτι ὑπέγραψε τὸ Διάταγμα στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται πηγὴ που παραθέσαμε πιο πάνω.

Ἡ ζημιὰ ὅμως ἔγινε. Γνωστὴ μου μητέρα βρέφους, μὲ κάπως ἰδιαίτερες ἀπόψεις γύρω ἀπὸ θέματα ὑγείας, ἀρνεῖται νὰ τὸ ἐμβολιάςῃ ἐπικαλούμενη τὸ πιο πάνω ἄρθρο, προσυπογράφοντας συνωμοσιολογικὲς θεωρίες περί ἐμβολίων καὶ ἀγωνίζομαι νὰ τὴν πείσω γιὰ τὸ ἀντίθετο, παραθέτοντας τὰ ἐπίσημα ἐπιστημονικὰ δεδομένα ποὺ μὲ κόπο καὶ δυσκολίες συγκέντρωσαν συνάδελφοι ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο.

Ναὶ οἱ ἐμβολιασμοὶ ἔχουν μικροὺς στατιστικὰ κινδύνους σοβαρῶν συμβαμάτων γιὰ τὰ παιδιὰ, ἀλλὰ τὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν  προστασία ἀπὸ θανατηφόρα νοσήματα εἶναι τεράστιο.  

Ἡ ἁπάντησή της;  «Καὶ ποῦ ξέρω ὅτι λένε τὴν ἀλήθεια». Ἡ δικὴ μου ἀπάντηση ἦταν «Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀρρωσταίνουν τὰ παιδιὰ ἀπό εὐλογιὰ ποὺ ἐκριζώθηκε καὶ πολυομυελίτιδα, πλὴν ἀτυχῶν περιπτώσεων ποὺ οἱ γονεῖς τους ἀρνήθηκαν νὰ τὰ ἐμβολιάσουν»

Νὰ ἕνα ἄλλο παράδειγμα, τὸ ὁποῖο βρῆκα στὸν ἱστότοπο τοῦ zerohedge.

http://www.zerohedge.com/news/2017-02-15/youtube%E2%80%99s-biggest-personality-pewdiepie-wrongly-defamed-being-anti-semite

Αὐτὸς ὁ νέος εἶχε 53.000.000 συνδρομητὲς στὸ youtube σχολιάζοντας ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια.

Ἀποφάσισε νὰ ἀρχίση νὰ σχολιάζη τὴν ἐπικαιρότητα καὶ τὰ ἤθη τῶν νέων.

Στοιχημάτισε ὅτι γιὰ 5 δολλάρια οἱ νέοι κάνουν ὁ,τιδήποτε.

Τοὺς εἶπε λοιπόν νὰ φωτογραφηθοῦν μὲ ἐπιγραφὲς ποὺ ἔλεγαν «Σκοτῶστε τοὺς Ἐβραίους», θεωρώντας ὅτι εἶναι μία ἀκραία ἀρνητικὴ ἀποτόπαιη πράξη τὴν ὁποία θὰ εἶχαν δυσκολία νὰ πραγματοποιήσουν οἱ νέοι, ποὺ ὡστόσο γιὰ πέντε δολλάρια μερικοὶ τὴν ἔκαναν, δείχοντας πόσο ἀδύνατη εἶναι ἡ ἠθικὴ καὶ ἡ δεοντολογία ἀνάμεσά τους, σὲ σημεῖο ποὺ ἡ εὐτελής ὑλικὴ ἀμοιβὴ νὰ νικᾶ κατὰ κράτος καὶ τὶς δύο.

Τὸ πιὸ ἔγκυρο οἰκονομικὸ περιοδικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ, τὸ Wall Street Journal, δημοσίευσε ἄρθρο ποὺ τὸν κατηγόρησε για ἀντισημιτισμὸ, ἐνῶ ὁ ἴδιος οὐδέποτε ἐξέφρασε ἀντισημιτικὲς ἰδέες καὶ ἐνῶ ἡ ὅλη ὑπόθεση ἦταν ἕνα κακόγουστο μὲν, ἀστεῖο δὲ καὶ ὅπου τὸ βάρος τοῦ νοήματος ἦταν ὅτι τὸ χρῆμα ἐξαγοράζει πολύ φθηνὰ ὅ,τιδήποτε καὶ ὄχι ὁ ἀντισημιτισμὸς τοῦ νέου.

Κινδυνεύει νὰ καταστραφῇ οἰκονομικὰ καθὼς οἱ συνδρομητὲς του ἄρχισαν νὰ ἀποχωροῦν μαζικὰ, συνεργαζόμενες ἐπιχειρήσεις ἀνέστειλαν τὴν συνεργασία τους κοκ.

Μόνον ἡ μαζικὴ ἀντίδραση στὸ Διαδίκτυο γύρω ἀπὸ τὴν ἐκτὸς νοήματος, καταχρηστικὴ προβολή τοῦ ἀστείου μὲ στρεβλό τρόπο τὸν διασώζει ἀπ’ὅτι φαίνεται.

Τὰ πράγματα γίνονται πιο σοβαρά ὅταν ἔρχωνται ἀντικρουόμενες πληροφορίες γύρω ἀπὸ θέματα ποὺ μᾶς ἀφοροῦν πιό ἄμεσα καὶ πιο οὐσιαστικὰ.

Θὰ τελειώςῃ ἡ περίφημη ἀξιολόγη ἤ ὄχι; Θὰ μείνῃ ἤ δὲν θὰ μείνῃ τὸ ΔΝΤ στὸ Ἑλληνικὸ πρόγραμμα; Εὐρώ ἤ δραχμὴ; Πάλι.

Θὰ μᾶς ριχτῆ ἤ ὄχι ἡ Τουρκία;

Ἄλλα λέει ὁ ἕνας καὶ ἄλλα ὁ ἄλλος. Ὄχι μόνον οἱ γραφειοκράτες τῆς ΕΕ καὶ οἱ περσόνες ποὺ παριστάνουν τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς πατρίδας μας, ἀλλὰ καὶ οἰκονομολόγοι, ἀναλυτὲς, think tanks καὶ πάει λέγοντας.

Ἄσε τὸν πόλεμο πού μαίνεται στὴν Ἀμερικὴ μεταξύ Λευκοῦ Οἴκου καὶ ὅλων τῶν δομῶν, ὀργανισμῶν, καὶ συμφερόντων τῆς Νέας Τάξης στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Εὐρώπη.

Αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν πρόκεται ἁπλὰ γιὰ σύγκρουση ἑρμηνειῶν στὸ πλαίσιο ἑνὸς διαλόγου μὲ βάση γνήσιες πληροφορίες, ἀλλὰ γιὰ ἐνσυνείδητη προσπάθεια διοχέτευσης μεγάλης ποσότητας χαλκευμένων πληροφοριῶν σὲ ὑψηλή συχνότητα μὲ σκοπό τὴν ἀφαίρεση τῆς δυνατότητας ἀπὸ τὸν κοινὸ πολίτη νὰ συναγάγῃ συμπεράσματα μὲ βάση τὴν ροὴ αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν καὶ νὰ λάβῃ τὰ μέτρα του στὴν ἀντιπαράθεση του μὲ ὅλους ὅσους ἐπιβουλεύονται τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν εὐημερία του μὲ πρῶτο καὶ κύριο ἐχθρὸ τὸ κράτος. Πρῶτο θῦμα εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ δεύτερο ὅ,τι ἔχει ἀπομείνῃ ἀπὸ τὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη μεταξὺ τῶν κοινῶν ἀνθρώπων, ὅπως εγὼ καὶ σεῖς.

Χωρὶς ὅμως ἔγκυρη πληροφόρηση καὶ χωρὶς ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη καταρρέει τὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ οἰκοδόμημα, καὶ ὠφελεῖται ἡ πειθαρχημένη ὀλιγαρχία ἡ ὁποία καὶ ἔγκυρη πληροφόρηση διαθέτει καὶ τιμωρεῖ ἀδυσώπητα τὴν ὁποιαδήποτε προδοσία ἐμπιστοσύνης.

Ἄν ὑπ’αὐτὲς τὶς συνθῆκες περιμένωμε διάσωση, ἀνάπτυξη καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση, νομίζω ὅτι εἴμαστε μακριά ξημερωμένοι.  

 

 

4 σχόλια:

 1. 2 Τιμόθεον 3:1-7 "Αυτό όμως να γνωρίζεις, ότι στις τελευταίες ημέρες οι καιροί θα είναι κρίσιμοι, δύσκολοι στην αντιμετώπισή τους. Διότι οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, ανυπάκουοι στους γονείς, αχάριστοι, χωρίς οσιότητα, άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, χωρίς εγκράτεια, άγριοι, χωρίς αγάπη για την αγαθότητα, προδότες, πεισματάρηδες, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια, άτομα που αγαπούν τις απολαύσεις μάλλον παρά τον Θεό, που έχουν μορφή θεοσεβούς αφοσίωσης, αλλά αποδεικνύονται ψευδείς ως προς τη δύναμή της· και από αυτούς να φεύγεις μακριά. Διότι από αυτούς προέρχονται εκείνοι που εισχωρούν ύπουλα σε σπιτικά και σέρνουν σαν αιχμάλωτές τους αδύναμες γυναίκες καταφορτωμένες με αμαρτίες, που οδηγούνται από διάφορες επιθυμίες, που πάντοτε μαθαίνουν και όμως ποτέ δεν μπορούν να έρθουν σε ακριβή γνώση της αλήθειας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ενδιαφερουσα ιστοσελιδα που ασχολειτε με μερικα ελληνικα hoaxes
  http://ellinikahoaxes.gr/

  Κριμα που δεν αναιβαινουν και εδω οι οικονομικες αναλυσεις σας.
  Εχετε βοηθησει πολυ κοσμο ,να ειστε καλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Χριστος Ανεστη , Χρονια πολλα προσωπικα κ οικογενειακα με υγεια κ ευτυχια ! http://1.bp.blogspot.com/-u4Zqd38cCzA/T4VpbxCeMfI/AAAAAAAACbI/HVtS4o11pYg/s1600/ANASTASI.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή