Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2017:ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Μέχρι στιγμής, τα χαρακτηριστικά της πτώσης είναι καλοήθη.
Η σημερινή ανάσχεση ήταν καλοδεχούμενη και τώρα περιμένομε την συνέχεια.
Για να δούμε τι χαρακτηριστικά μπορεί να έχει η συνέχεια:
1.Στο σύνολο της χρονοσειράς, φαίνεται να βρισκόμαστε περίπου στα 2/3 έως 4/5 του δρόμου προς μία ανοδική αντίδραση. Οι πιθανότητες τέταρτης συνεχούς πτωτικής συνεδρίασης μετά από τρεις ανοδικές πέφτουν σημαντικά. Επομένως οι πιθανότητες είναι περίπου 70-75% ότι αύριο θα είναι μία ανοδική ημέρα.
Αυτό συμβαδίζει και με την πορεία του ταλαντωτή αναδρομής όπου θα πρέπει να αρχίσει να παρατηρείται επιβράδυνση της πτώσης καθώς, όπως δείξαμε χθες στα τελευταία τρία χρόνια ποτέ δεν παρατηρήθηκε κύμα του ταλαντωτή με μεγάλη αρχική επιτάχυνση που να διαρκέσει πάνω από έξι σημεία. Αύριο είμαστε στο τέταρτο.

Βέβαια  πιθανότητα μία στα τέσσερα περίπου, περαιτέρω καθόδου δεν είναι ευκαταφρόνητη.
Επίσης, τυχόν ανοδική αντίδραση αύριο δεν νομίζω ότι αποτελεί το τέλος της καθόδου.
Σημαίνει απλώς το τέλος ενός αρχικού κύματος ενός σταδίου συστολής.
Ο τύπος, η διάρκεια και το μέγεθος τυχόν ανοδικής αντίδρασης από αύριο θα μας πει αρκετά για την συνέχεια. Θα μπορούσαμε να ονομάσομε την τυχόν άνοδο ως "μάχη των 645 μον." η οποία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις 652-4 μον.
Παρατηρείστε ότι ο μεταταλαντωτής (πράσινη γραμμή) έχει γυρίσει προς τα κάτω με μεγάλη κλίση και αυτή είναι μία αρχική παρατήρηση ότι δεν έχομε να κάνομε με ένα βραχυπρόθεσμο μικρού μεγέθους καθοδικό κύμα αλλά κάτι μεγαλύτερο.
2. Στα σημεία τάσης είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την στροφή του ταλαντωτή αναδρομής (κόκκινη γραμμή) δεν έχομε επιβεβαίωση από αντιστροφή του μεταταλαντωτή (πράσινη γραμμή).
Μάλιστα αν αποδειχθεί ότι η σημερινή κάθοδος είναι ακρότατο και όχι σημείο τάσης αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει όλοι οι συμμετέχοντες να αλλάξουν κατεύθυνση και πολλοί και ιδιαίτερα με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εξακολουθούν να πιστεύουν σε περαιτέρω άνοδο του δείκτη.


3.  Στα ακρότατα, θα πρέπει να πέσομε κάτω από τις 620 μον περίπου και να ακολουθήσει μία αδύναμη αντίδραση για να αντιστραφεί η πορεία του μεταταλαντωτή (μπλε γραμμή) σε κύμα ώσης.
Διαφορετικά πρόκειται για διορθωτικό καθοδικό κύμα. Πολύπλοκο ενδεχομένως αλλά διορθωτικό.
Παρατίθεται ο πίνακας ενδοσυνεδριακών στηρίξεων και αντιστάσεων για αύριο.Παρατηρείστε ότι σήμερα το κλείσιμο ήταν μισή περίπου μονάδα πάνω από την πρώτη στήριξη του χθεσινού πίνακα.

Συνοψίζοντας: Έως τώρα η πτώση έχει καλοήθη χαρακτηριστικά και αναμένεται να δοθεί μάχη περί τις 645-655 μον. με αρκετά πιθανή ανοδική αντίδραση αύριο. Διάσπαση των 620 μον, ακολουθούμενη από ασθενή αντίδραση ως το τέλος του μηνλός αλλάζουν τον μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα της κίνησης του ΧΑΑ σε καθοδικό.


4 σχόλια: