Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2016: ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Πρώτες ενδείξεις αδυναμίας περαιτέρω ανόδου, αλλά δεν νομίζω ότι έχομε δει το τέλος της ανοδικής αντίδρασης. Η προσέγγιση της αντίστασης στην περιοχή των 617-620 μον. είναι κατανοητό να είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός.
Από άποψη διαγραμμάτων δεν έχομε να προσθέσομε κάτι σημαντικό σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα πέρα από αυτά τα οποία έχομε ήδη πει.
Πιο βραχυπρόθεσμα έχομε τα εξής:
Εμφανίζονται σημεία αδυναμίας και επιβράδυνσης της ανοδικής κίνησης στο σύνολο της χρονοσειράς.
 
Όμως ο μεταταλαντωτής δείχνει ακόμη ακμαίος. Άρα είτε πάμε σε επιβράδυνση της ανόδου και διόρθωση στο επόμενο διήμερο και εν συνεχεία πλάγια και μετά πάλι άνοδο, είτε η διόρθωση είναι πιθανό να έλθει σήμερα σε ένα βήμα με βραχεία διάρκεια μιας το πολύ τριών ημερών και εν συνεχεία θα έχομε επανάληψη της ανόδου.
Παρατίθεται ο πίνακας πιθανών αντιστάσεων και στηρίξεων. Οι μεγάλες σταθερές αποκλίσεις δείχνουν διχογνωμία μεταξύ εκείνων που θέλουν διόρθωση και εκείνων που επιθυμούν άνοδο.
 
Συνοψίζοντας:Συνεχίζεται το κύμα c  τεσσάρων σταδίων συστολής, αλλά αρχίζει να εμφανίζει σημεία αδυναμίας.
 


1 σχόλιο: