Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2016: ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ. ΟΥΠΩ Ο ΚΑΙΡΟΣ...

Παρά την πρόσφατη εργώδη μικρή άνοδο, η ανάλυση συστολής των κυματομορφών λέει: "Προσοχή. Εκτελούνται έργα επί της οδού".

Ιδού διατί:

1. Σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διορθωτικό κύμα πέντε σταδίων συστολής. Επομένως η κάθοδος δεν έχει τελειώσει και αναμένεται ένα τουλάχιστον μεσομακροπρόθεσμο καθοδικό κύμα.

 

2. Σε τέταρτο στάδιο συστολής έχει ήδη σχηματισθεί σύμπλεγμα τριών διορθωτικών κυμάτων αλλά το b η 4 του ανωτέρω διαγράμματος δεν έχει τελειώσει ακόμη. 
 

Βρισκόμαστε όμως σε ένα κρίσιμο σημείο όπου υπάρχει σύγκλιση των ορίων των διαύλων, όπως τα ορίζομε εμείς με βάσει την πτώτη στήριξη και αντίσταση των σημείων περιστροφής τα οποία νομίζω ότι περιλαμβάνουν πολύ λίγα ψευδή σήματα εισόδου και εξόδου.

3. Σε πιο κοντινό ορίζοντα και συγκεκριμένα από το τρίτο στάδιο συστολής και κάτω, βρισκόμαστε σε μία μάλλον βραχυπρόθεσμη διορθωτικού χαρακτήρα άνοδο που μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως ένα μήνα ακόμη, αλλά όχι παραπάνω.
Παουσιάζονται τα διαγράμματα τρίτου σταδίου και δευτέρου σταδίου συστολής, με τους ταλαντωτές αναδρομής, τον μεταταλαντωτή που δείχνει ότι βρισκόμαστε στην ακμή της ανόδου και βαίνομε προς εξάντληση σε τρίτο στάδιο συστολής με κάποιο περιθώριο ανόδου, και σε δεύτερο στάδιο συστολής, όπου εδώ φαίνεται ότι διαγράφομε ένα ανοδικό κύμα c δύο σταδίων συτολής και βαίνομε προς την συμπλήρωσή του αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμη.
4. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, στα μεν ακρότατα φαίνεται διάθεση ανόδου καθώς ο μεταταλαντωτής σχημάτισε ένα βραχυπρόθεσμο κδιορθωτικό καθοδικό κύμα στα δε σημεία τάσης και το σύνολο της χρονοσειράς οι ενδείξεις είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ακόμη υψίχυσνο διορθωτικό ανοδικό κύμα στο πλαίσιο της μεσομακροπρόθεσμης πλάγιας διαδρομής του δείκτη.


Παρατίθεται ο πίνακας με τις αναμενόμενες αντιστάσεις και στηρίξεις για σήμερα 18 Νοεμβρίου, 2016.

Συνοψίζοντας: Υπάρχει ακόμη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης ανόδου, αλλά δεν αναμένεται ούτε να διαρκέσει πολύ, ούτε πολύ ισχυρή να είναι. Μπροστά μας έχομε ακόμη ένα καθοδικό κύμα μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα και χρειάζεται προσοχή.

2 σχόλια: