Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2016: ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Κατά τα φαινόμενα το ανοδικό κύμα στο οποίο έχομε εισέλθει βραχυπρόθεσμα θα προχωρήσει περαιτέρω προς τα πάνω.

Να γιατί το νομίζω αυτό:

1. Στην χρονοσειρά των ημερησίων κλεισιμάτων, ο μεν τροποποιημένος ταλαντωτής άρχισε να δείχνει σημεία ζωής προς τα πάνω, ο δε μεταταλαντωτής μόλις γύρισε προς τα πάνω με αρκετά καλή ταχύτητα.


2. Το ίδιο συμβαίνει στα ακρότατα


3. Ο εξελικτικός χρόνος δημιουργησε ένα ανοδικό κύμα πάνω από την μακροχρόνια αντίσταση, κατέβηκε και πρόκειται να επιστρέψει προς την γραμμή αντίστασης και πάλι, αλλά δεν έχχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα.Συνοψίζοντας: Το βραχυπρόθεσμο διορθωτικό κύμα C  που ξεκίνησε φαίνεται να έχει περαιτέρω ανοδική δυναμική. Στην αισιόδοξη όψη μπορεί να ξεπεράσει τις 600 μον. σε μία υψίσυχνη κυματομορφή μικρών πλατών ταλντώσεων.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην αυριανή ανάρτηση καθώς ο λόγος γι' αυτή την παροδική νότα αισιοδοξίας βρίσκεται στην εξέλιξη των ανωτέρων σταδίων συστολής, δηλαδή στην μεσοπρόθεσμη προς μακροπρόθεσμη εικόνα που θα την εξετάσομε σε μεγαλύτερο βάθος.


1 σχόλιο: