Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2016: ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Συνεχίζεται η πλάγια πορεία του ΓΔ.
Στην σημερινή ανάρτηση παρουσιάζομε τα δεδομένα του συνόλου της χρονοσειράς των ημερήσιων κλεισιμάτων με ενσωματωμένο και τον νέο μετα-ταλαντωτή που είναι το μήκος τροχιάς της ταχείας συνιστώσας του ταλαντωτή αναδρομής.


Παρατηρούμε σε βραχυπρόθεσμη βάση, ότι αυξάνεται η καθοδική ταχύτητα και στους δύο ταλαντωτές.
Παρατηρούμε επίσης ότι ο μετα-ταλαντωτής εμφανίζει ευδιάκριτους τεχνικούς σχηματισμούς στους οποίους διατηρούνται οι μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης της υποκειμένης χρονοσειράς.
Όμως, επειδή το εύρος τιμών είναι εξαιρετικά χαμηλό δεν θα πρέπει να ξεγελαστούμε από αυτή την επιτάχυνση και να πούμε ότι ξεκίνησε ήδη ευμεγέθης κάθοδος, πριν δούμε την γραμμή στήριξης και στους δύο ταλαντωτές να διασπάται προς τα κάτω, πράγμα που θα πρέπει να συμβεί ως το τέλος της εβδομάδος σε ημερήσιο κλείσιμο.
Ανακαλούμε στην μνήμη ότι βρισκόμαστε σε ένα κύμα Β η 4 πολύ μεγάλης πολυπλοκότητας τουλάχιστον πέντε σταδίων συστολής (βλ. χθεσινή ανάρτηση) και θα πρέπει να συμβούν και άλλες αλληλοεπικαλύψεις κυμάτων και σε μεγαλύτερο εύρος τιμών και να ακολουθήσει αποφασιστική καθοδική διάσπαση για να πούμε ότι τελείωσε. 
Επίσης δεν δικαιολογείται ιδιαίτερος ενθουσιασμός, πλην των εξαιρετικά βραχυπροθέσμων συμμετεχόντων σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης, μετά το τέλος της τρεχούσης καθόδου.
Συνοψίζοντας: Συνεχίιζεται η πλαγιοδρόμηση και αναμένεται βραχυπρόθεσμα περαιτέρω κάθοδος, αλλά η μορφολογία των μεγαλυτέρων σταδίων πολυπλοκότητας λέει ότι έχομε ακόμη δρόμο για να τελειώσει η πλάγια πορεία, ανάμεσα στις 470-480 και τις 600-620 μον. 

4 σχόλια: