Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2015:ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Οι αλλεπάλληλες αλλαγές προσήμου του δείκτη σε συνδυασμό με την αλληλοεπικάλυψη των κυμάτων δημιουργεί ένα μεγάλης πολυπλοκότητας μακροχρόνιο σχηματισμό που βρίσκεται στα τελευταία στάδια της εξέλιξης του.
Στην σημερινή ανάρτηση θα αναλύσω πως αντιλαμβάνομαι την εικόνα που έχει δημιουργηθεί, από άποψη κυμάτων Elliott εν σχέσει προς την ανάλυση συστολής των κυματομορφών.
Στο έκτο στάδιο συστολής, όπου από τις 3047 ακρότατες τιμές της χρονοσειράς των τιμών κλεισίματος του ΧΑΑ έχουν μείνει 7, η εικόνα έχει ως εξής:
 
1. Ο φίλος Βασίλης Μαρκάκης θεωρεί ότι το τέλος βρίσκεται κοντά όσον αφορά την συνολική διόρθωση από το 1999 και  βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια του κυανού τετάρτου κύματος (βαθμού υπερκύκλου σύμφωνα με την συμβατική αρίθμηση Elliott).
Εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος ενός κύματος (α).
Βασίζω αυτή την άποψη στην έως τώρα συμπεριφορά του δείκτη από άποψη ανάλυση συστολής, η οποία συμβαδίζει με την ανάλυση Elliott σ'αυτό το σημείο και λέει ότι μετά από τα πέντε κύματα ώσης θα πρέπει να ακολουθήσουν τρία διορθωτικά και έχει γίνει έτσι ως τώρα σύμφωνα με τον παρατιθέμενο πίνακα (μητρώο συστολής).
 
ΑΝ, όπως γράφεται και στα αγγλικά, αποδεχθούμε την συστολή των κυματομορφών ως μέθοδο ανάλυσης, τότε αυτό που προκύπτει είναι ότι αν και τα επί μέρους κύματα έχουν διαφορετική πολυπλοκότητα το ένα με το άλλο, από άποψη σταδίων συστολής, όμως ΤΕΛΙΚΑ, ένα στάδιο πριν καταλήξουν σε ένα και μοναδικό κύμα, υποδιαιρούνται είτε σε πέντε είτε σε τρία. 

2. Η μέτρηση των κυμάτων σύμφωνα με την ανάλυση συστολής, δεν συμπίπτει με την μέτρηση σύμφωνα με τους κανόνες του Elliott πάντοτε, πλην των θεμελιωδών (βλ. σχετική βιβλιογραφία).
Στο 5ο στάδιο συστολής π.χ. έχομε την παρατιθέμενη εικόνα.
 
Με τα μαύρα x δείχνομε τα σημεία που επιλέγονται σύμφωνα με τους κανόνες Elliott και με τους κόκκινους κύκλους ο δείχνομε τα σημεία που επιλέγονται σύμφωνα με την ανάλυση συστολής.
Τα σημεία με τους κόκκινους κύκλους είναι αυτά από τα οποία σχηματίζεται το προηγούμενο γράφημα στο έκτο στάδιο. Αν ενώσετε τα x  θα προέκυπτε η κλασσική κυματομορφή Elliott.
Δεν αρίθμησα όλα τα υποκύματα διότι τότε θα ήταν δυσδιάκριτη η διαφορά.
Ο λόγος της διαφοράς είναι ότι η ανάλυση συστολής επιλέγει πάντοτε μέγιστες η ελάχιστες τιμές και αυτό δεν γίνεται πάντοτε στηναρίθμηση κατά Elliott.
Έτσι, ενώ στους θεμελιώδεις κανόνες τα δύο συστήματα αρίθμησης δεν διαφέρουν και οι ΣΥΝΕΣΤΑΛΜΕΝΕΣ κυματομορφές συμμορφώνονται με τους κανόνες Elliott, έχουν διαφορές στους δευτερεύοντες, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΣΟΛΗ όπως π.χ. στο γεγονός, ότι κύματα b στο κατώτερο στάδιο συστολής τα οποία ακολουθούν τρίτα κύματα, αποτελούν  τα πέμπτα μιας ακολουθίας ώσης στο αμέσως επόμενο στάδιο αν είναι τέτοιες οι τιμές που να το επιτρέπουν.
Αυτή η παρέκκλιση από την ορθοδοξία Elliott δεν είναι χωρίς πλεονεκτήματα.
Παραδείγματος χάριν, σ'αυτή την περίπτωση και με δεδομένο ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τρία διορθωτικά κύματα ίσης η μεγαλύτερης πολυπλοκότητας τα πέντε που προηγήθηκαν, αναμένει κανείς παρατεταμένη διόρθωση η οποία έπεται κατά δύο κύματα της κλασσικής μέτρησης όπως έχει συμβεί δύο φορές στο παρελθόν.
Αυτό που δεν έχω δει να γίνεται ως τώρα, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, είναι το διορθωτικό σύμπλεγμα να είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ απ'ότι τα προηγηθέντα πέντε, οπότε ΑΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ σε τρία τότε θα μπορούσε να υπαχθεί στον πίνακα που παραθέσαμε πιο πάνω.
Χρειάζεται ακόμη δουλειά αυτό το σημείο. 
Θα ήταν και όμορφο και χρήσιμο, να ξέραμε ότι και με τις δύο μεθόδους η μέτρηση συμπίπτει σε δεδομένο κύμα όπως λ.χ. 2, 4. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε θα συμφωνήσω με τον Βασίλη καθώς στο πέμπτο στάδιο συστολής θα μπορούσε κάλλιστα το κόκκινο (a) να είναι στην πραγματικότητα δεύτερο κύμα κατά ένα στάδιο συστολής μικρότερης πολυπλοκότητας από το κόκκινο πεντάρι.
Είτε έτσι όμως είτε αλλοιώς, πλησιάζομε στο τέλος μιας μεγάλης διόρθωσης, όπως φαίνεται στο τέταρτο στάδιο συστολής.
 
Το τελευταίο καθοδικό κύμα βρίσκεται σε εξέλιξη και νομίζω ότι δεν έχει την κλίση που πρέπει για να πω ότι τελείωσε.
Ο αντίστοιχος ταλαντωτής αναδρομής βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος της διαδρομής του και με τις τελευτίες μεταβολές πλησίσε ακόμη πιο πολύ την ελάχιστη τιμή -1.
Δεν αποκλείεται βέβαια να κολλήσει εκεί πράγμα που σημαίνει παράταση της καθόδου, αλλά δεν το βρίσκω πιθανό.
 

Το γιατί δεν έχει βρει πυθμένα ο ταλαντωτής το βλέπομε στο επόμενο διάγραμμα, όπου σε τρίτο στάδιο συστολής (μπλε κουκκίδες)  φαίνεται καθαρά ότι το τελευταίο μικρό κύμα είναι διορθωτικό και έπεται άλλο ένα τουλάχιστον και ενδεχομένως τρία κύματα, τριών σταδίων μικρού (σχετικά πάντα) μεγέθους προς τα κάτω.
 
Εδώ είναι ενδεχόμενη πλαγιοδρόμηση για λίγο ακόμη.
Σε δεύτερο στάδιο συστολής φαίνεται η πλαγιοδρόμηση να τελειώνει και αυτή.
Άρα: Βραχυπρόθεσμα αναμένεται συνέχιση για λίγο ακόμη της καθοδικής πορείας, η οποία μάλιστα μπορεί να πάρει έντονα χαρακτηριστικά (final selloff) όπως προβλέπει η θεωρία Dow αλλά στην πραγματικότητα θα είναι ο οριστικός πυθμένας από το 1999, οποιαδήποτε μορφή και αν πάρει τυχόν περαιτέρω διορθωτική πορεία. Είναι ενδεχόμενο επίσης στο σημείο αυτό να ξεκινά μία παρατεταμένη και μεγάλη άνοδος ιστορικών διαστάσεων, δηλαδή ένα κύμα ώσης τουλάχιστον έξι σταδίων συστολής, αν και νομίζω ότι αυτή θα αρχίσει όπως έχω πει και παλαιότερα γύρω στο 2026-27. Όμως ακόμη και αν πρόκειται για ανοδικό διορθωτικό κύμα, αυτό που έρχεται είναι πολύ αξιοσημείωτο από άποψη μεγέθους και διάρκειας, πάντα κατά την ταπεινή και ερασιτεχνική άποψη του γράφοντος, καθώς η μίνιμουμ ανοδική μεσομακροπρόθεσμη αντίδραση σημαδεύει τις 1200-1300 μον. Δεδομένου ότι κανείς (τουλάχιστον απ'όσο ξέρω), δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια ημερομηνίες και τιμές πυθμένα και κορυφής με εξαίρεση τον μεγάλο Gann, χρειάζεται προσοχή εκ μέρους μου στις έντονα καθοδικές συνεδριάσεις.

2 σχόλια:

 1. Καλησπερίζω τον αγαπημένο μου φίλο και Δάσκαλο…
  Προσωπικά δεν πιστεύω τίποτα ….απλά θέλω να ελπίζω ότι λαμβάνει χώρα ένας σχηματισμός αναστροφής της μεσομακροπρόθεσμης τάσης …ανάλογος με αυτόν της κορυφής ( inverted ) complex H&S …

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το ξέρω.
  Εσύ ως επαγγελματίας πιστεύεις μόνον σε ότι βλέπεις (σχολή Walayat, price action only).
  ΠΟΛΥ ΟΡΘΑ.
  Όμως εκ των αναρτηθέντων (ομοιότητες με το 1989), η δική μου ερμηνεία και το συμπέρασμα είναι αυτό που ανέφερα πιο πάνω.
  Το πλεονέκτημα των ερασιτεχνών είναι ότι μπορούν να πουν μία κουβέντα παραπάνω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή