Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

13 ΜΑΪΟΥ, 2015:ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Εξακολουθεί η αμφισημία.
Η σημερινή συνεδρίαση, μετά την αλλαγή προσήμου "ξαναγεμίζει το πιστόλι των πιθανοτήτων" και υπάρχει 30% πιθανότητα συνεχόμενης εναλλαγής προσήμου και 70% αρνητική συνέχεια.
Η  μικρή μεταβολή δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές σε ταλαντωτές και γραφήματα τιμών.

Σε πρώτο στάδιο συστολής "κόλλησε"ο ταλαντωτής στην μέγιστη τιμή.

Από την άλλη πλευρά σε δεύτερο στάδιο συστολής είναι εμφανής η αδυναμία των τιμών να ξεπεράσουν την αντίσταση περί της 800 μον (δευτέρου σταδίου, που σημαίνει ότι είναι μικρότερες από τις καθημερινές, ακριβώς λόγω συστολής).
Η πιθανότερη εξέλιξη είναι περαιτέρω υποχώρηση βραχυπρόθεσμα.


Συνοψίζοντας:Αν και δεν αναιρείται μεσοπρόθεσμη άνοδος, εν τούτοις η πιθανότηερη εξέλιξη βραχυπρόθεσμα είναι περαιτέρω πτώση εντός του διαστήματος τιμών που ορίζουν βραχυπρόθεσμες αντιστάσεις και στηρίξεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου