Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2014:ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Παρά τα "θετικά" μηνύματα για την οικονομία η αντίδραση του ΧΑΑ δεν ήταν η δέουσα την Παρασκευή.

1. Ας δούμε που βρισκόμαστε κατ' αρχάς.
Ο ταλαντωτής αναδρομής των σημείων τάσης σε πρώτο στάδιο συστολής δεν εμφανίζει αξιόλογες μεταβολές  και η μορφολογία του μάλλον συγχέει παρά διαφωτίζει τα πράγματα. είμαστε στην μέση της ζώνης όπου μπορεί να κατευθυνθεί είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Παρατηρείστε την αδυναμία ως τώρα της ανοδικής κίνησης καθώς τα σημεία στην γαλάζια καμπύλη βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Ο όλος σχηματισμός φαίνεται να είναι  σχηματισμός ανάπαυλας της καθόδου χωρίς προς το παρόν ξεκάθαρη κατεύθυνση.


2.  Ερχόμαστε στο υποσύνολο των ακροτάτων.
Κοιτάξτε τώρα ένα από τα ευρήματα που προέκυψε από τους λογαριασμούς των τελευταίων ημέρων σε πρώτη προσέγγιση. Μαζεύεται αρκετό υλικό το οποίο θα αναρτηθεί στην " Μέθοδο" την περίοδο των Χριστουγέννων, οπότε θα υπάρχει και χρόνος για να τα γράψομε.

Μέρος της ΤΑ είναι η αναζήτηση κυκλικής συμπεριφοράς των χρονοσειρών των τιμών.
Τα συστήματα που έχουν αναζητηθεί και διερευνηθεί είναι αρκετά για να γεμίσουν-και έχουν γεμίσει πολλά βιβλία-από επιστημονικές πραγματείες γύρω από την μη γραμμική δυναμική της συμπεριφοράς των αγορών, ως την αστρονομία και ακόμη πιο πέρα ως την αστρολογία.
Άλλα από αυτά δίδουν έμφαση στην κυκλικότητα μεταβολής των τιμών, είτε υπό την μορφή της διαδοχής μορφολογικών αρχετύπων, είτε υπό την μορφή επανάληψης τιμών, ποσοστών μεταβολής κλπ. Άλλα πάλι  δίδουν έμφαση στην επαναληψιμότητα χρονικών διαστημάτων με τα οποία συμπίπτουν ακραίες μεταπτώσεις των τιμών.
Οι τελευταίες είναι μελέτες συγχρονικότητας.
Δεν ενδιαφέρει τόσο το ποιά θα είναι η τιμή όταν θα συμβεί η μετάπτωση, όσο το πότε θα συμβεί.
Σκέφθηκα λοιπόν μήπως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν οι ταλαντωτές αναδρομής ως υποκτάστατα του χρόνου.
Συγκεκριμένα, το ερώτημα το οποίο  έθεσα ήταν: Υπάρχει ένας χαρακτηριστικός αριθμός σημείων πάνω στην καμπύλη των ταλαντωτών, των ακροτάτων εν προκειμένω, όπου ο ταλαντωτής και οι τιμές να παίρνουν τοπικά μέγιστες η ελάχιστες τιμές;
Το πιο κάτω διάγραμμα είναι το ίδιο με εκείνο το οποίο παραθέσαμε πιο πάνω.
Πήραμε λοιπόν ως υποθετικό, κατ' αρχήν διάστημα το διάστημα από το μέγιστο στον δείκτη τον περσμένο Μαρτιο, το οποίο συμπίπτει με μέγιστη τιμή της ταχείας συνιστώσας του ταλαντωτη, ως το επόμενο ελάχιστο.
Εν συνεχεία πάνω στον άξονα των Χ πήραμε επαναλήψεις αυτού του διαστήματος και παρατηρήσαμε με ποιές τιμές του δείκτη συμπίπτουν αυτά τα σημεία.
Να τα αποτελέσματα:


Δεν είναι τέλειο (και δεν αναμένεται να είναι) αλλά φαίνεται κάτι να λέει:
α. Κάθε 20-25 σημεία πάνω στην ταχεία συνιστώσα του ταλαντωτή θα συναντήσομε ένα τοπικό μέγιστο η ελάχιστο. Το τοπικό αυτό μέγιστο η ελάχιστο αντιστοιχεί η βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα τοπικό ακρότατο του πρώτου σταδίου συστολής των ακροτάτων.
β. Όταν πρόκειται για ένα και μοναδικό κύμα του ταλαντωτή, το οποίο παίρνει ακραίες τιμές, τότε οι τιμές στα ακρότατα του ταλαντωτή αντιστοιχούν σε ακραιες τιμές του δείκτη.
γ. Αν υπάρχουν ενδιάμεσες μικρότερου πλάτους ψηλότερης συχνότητας ταλαντώσεις του ταλαντωτή ανάμεσα στις ακραίες τιμες, μπορούμε να ταυτοποιήσομε τρία τέτοια κύματα τα οποία όμως δεν ξέρομε εκ των προτέρων, αλλά μπορούμε να συναγάγομε από άλλα εργαλεία, αν θα πρόκειται για τοπικά μέγιστα η ελάχιστα των τιμών. Αυτό το πετυχαίνομε διαιρώντας το θεμελιώδες διάστημα το οποίο έχομε επιλέξει σε τρία υποδιαστήματα (διακεκομμένες κάθετες γραμμές).
δ. Παρατηρείστε ότι το σημείο εκκίνησης ήταν το διάστημα από τον περασμένο Μάρτιο ως την λήξη του πρώτου καθοδικού κύματος. Πηγαίνοντας προς τα πίσω, καταλήγομε σε πολύ κοντινά σημεία προς τοπικά μέγιστα και ελάχιστα των τιμών  έως και 1,5 χρόνο προς τα πίσω.
Η τρέχουσα κατάσταση εμπίπτει στην περίπτωση γ.
Ξέρομε ότι θα συμβεί σημαντική κίνηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε με βάση αυτή την ανάλυση προς τα που. Ξέρομε όμως ότι θα είναι βραχύβια καθώς μένουν δύο ακόμη αναγνωρίσιμα κύματα έως ότου εξαντληθεί το θεμελιώδες διάστημα.

Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον φυσικό χρόνο και τον αριθμό των σημείων των ακροτάτων.
Η απάντηση φαίνεται πιο κάτω:

Κάθε 2,5 ημέρες περίπου η αγορά εμφανίζει τοπικό μέγιστο η ελάχιστο.
Άρα υπάρχει και μία έμμεση σχέση ανάμεσα στον ταλαντωτή αναδρομής και τον φυσικό χρόνο για μακρές αλλ' όχι και βραχείες περιόδους πρόβλεψης. Την διερευνώ.
Τέτοια ευρήματα μας φέρνουν επικίνδυνα κοντά σε μελέτες όπως αυτές του Ταράσοφ, του Κάουαν και του πιο έγκυρου και γνωστού Welles Wilder, του ανθρώπου που περιέγρψε τον RSI τον παραβολικό SAR κλπ. και ο οποίος έγραψε αυτό το βιβλίο:
http://www.stock-charts-made-easy.com/support-files/deltaphenomenon.pdf
Δικαίως θα πείτε, " Άρχισε να μπάζει νερά αυτός". Με το δίκιο σας. Βρίσκομαι και εγώ στα αρχικά στάδια της μελέτης του και έχει τόνους ανάλυση που με περιμένει αλλά η αρχική παρατήρηση που παραθέσαμε πιο πάνω  είναι εντυπωσιακά όμοια με αυτά τα οποία λέγονται στο βιβλίο.
Αγνοούσα το βιβλίο και το φαινόμενο μέχρι προχθές.
Μπείτε στον κόπο να το διαβάσετε (στείλτε μήνυμα) και θα δείτε τι εννοώ.
3. Οι εξελικτικοί χρόνοι βρήκαν στηρίξεις και ο μεν των σημείων τάσης έχει γυρίσει προς τα πάνω και ο ταλαντωτής του συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ο δε των ακροτάτων βρήκε στήριξη.
4. Τέλος κάτι πιο οικείο.
Η αισιόδοξη άποψη είναι η πιο κάτω:

Αναμένεται αντίδραση ως τις 1020 σ' αυτή την περίπτωση.
Υπάρχει όμως και απαισιόδοξη.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση βρίσκω ότι η πιθανότητα πλαγιοανοδικής αποσυμπίεσης είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα καθοδικής συνέχειας σε ρυθμούς που ζήσαμε τους προηγούμενους 2- 3 μήνες.

Συνοψίζοντας: Βρήκαμε μία σημαντική κατά την ταπεινή μας άποψη συγχρονικότητα ανάμεσα στον ταλαντωτή αναδρομής των ακροτάτων και τις ακραίες τιμές του δείκτη. Σ 'αυτή την φάση όμως δεν προσθέτει κάτι στην ανάλυσή μας.
Η πλειονότητα των ευρημάτων συνηγορεί περισσότερο υπέρ μιας βραχυπρόθεσμης αποσυμπίεσης προς τις 1000- 1020 μον. παρά συνέχειας προς τα κάτω με τους ρυθμούς των περασμένων μηνών.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσομε για αλλαγή μεσοπρόθεσμης καθοδικής τάσης.


Χαιρετίζω το κουράγιο, την έσωθεν προερχομένη υπευθυνότητα και την ποιότητα του χαρακτήρα του Β. Μαρκάκη ο οποίος θα διατηρήσει σε καθημερινή βάση το ιστολόγιό του εις βάρος του προσωπικού και επαγγελματικού του χρόνου.

Μία σκέψη. Πρόσφατα, ο σχεδόν μυθικός κος Acampora ήλθε στην Ελλάδα και ίδρυσε παράρτημα της MTA http://www.inforex.gr/Content.aspx?ItemId=45. Ο ερασιτεχνικός χώρος της ΤΑ νομίζω ότι θα πρέπει να διερευνήσει την δυνατότητα πιστοποίησης ως το επίπεδο ΙΙ για εκείνους που δεν είναι επαγγελματίες του χώρου των χρηματοοικονομικών και CMT  για τους επαγγελματίες, μέσω της ΜΤΑ . Επίσης η ίδια δυνατότητα θα πρέπει να διερευνηθεί μέσω τη International Federation of Market Technicians. Για να μην λένε δηλαδή.
Σύνδεσμοι δίδονται στο αριστερό πάνω μέρος της σελίδα.

Καληνυχτίζω τις φίλες και τους φίλος του ιστολογίου.

2 σχόλια:

  1. Είχα την τύχη να ήμουν παρων στην ομιλία του Acampora αφού κυνηγάω τετοιες ευκαιρίες...Χαρισματικός ομιλητής...κ εξαιρετικός αναλυτής παρουσιαζοντας ωραία στατιστικά στοιχεία αλλα κ ποιο ειναι το mentality του πανω στην αγορα...

    την καλημερα μου...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το επόμενο λογικό βήμα είναι εγγραφή στην ΜΤΑ Hellenic Chapter και προετοιμασία για level I.

    ΑπάντησηΔιαγραφή