Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2104:ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Έντονα καθοδική η ημέρα σήμερα, αλλά εντός των ορίων που έχομε προδιαγράψει.
Στο υποσύνολο των ακροτάτων και σε πρώτο στάδιο συστολής πλησιάζομε την μακροχρόνια στήριξη σε απόσταση αναπνοής.


Άνθεξε η γραμμή λαιμού του σχηματισμου ΩΚΩ στις υποτιμητικές επιθέσεις έως τώρα και τα πράγματα έχουν προοπτική καλυτέρευσης προσωρινά. Ο καθοδικός σχηματισμός βρίσκεται στο 61,8% της διαδρομής από τις 830 έως τις 1375 μον. Τέλος ο αριθμός των κυμάτων ως το άκρο της  καθόδου είναι αριθμός Lucas.

Παραδείγματος χάριν ο ταλαντωτής αναδρομής σε πρώτο στάδιο συστολής εξαντλεί την καθοδική του πορεία κάπου μεταξύ 1090-1095 μον. Επομένως κάπου εδώ οι πιθανότητες είναι ότι θα αντιστρέψομε πορεία.

Επίσης και οι δύο εξελικτικοί χρόνοι (ακροτάτων και σημείων τάσης) σε πρώτο στάδιο συστολής βρίσκονται σε σημεία ισχυρής στήριξης (βλ. χθεσινό και προχθεσινό σχόλιο).
Είναι πολλά τα τεχνικά σημεία για να θεωρηθούν ως σύμπτωση και να μην περιμένομε αναστροφή.

Συνοψίζοντας:Αν και βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή οι ενδείξεις είναι ότι εντός του επομένου διημέρου θα δούμε αναστροφή του αρνητικού κλίματος.
Τυχόν διάσπαση με έντονη καθοδική κίνηση των σημείων στήριξης που προαναφέραμε σημαίνει προσέγγιση των 1000 μον. τουλάχιστον.

Καληνυχτίζω τις φίλες και φίλους του ιστολογίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου