Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2014: ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Με το δεξί ξεκινήσαμε την αναλυτική εργασία.
Άνοδος σήμερα η οποία υπόσχεται κάτι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε πρώτο στάδιο συστολής τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως περιγράψαμε χθές.Όμως λόγω του κορεσμού της βραχυπρόθεσμης συνιστώσας του ταλαντωτή αναδρομής, είμαι προσεκτικός στην αποκομιδή κερδών και ουδείς ψόγος όπως θα έλεγε και το Ι Τζιγκ.
Οι πιθανότητες και ένατης ανοδικής ημέρας είναι κάτω του 10%.
Αν όμως ρίξομε μιά πιο προσεκτική ματιά στον όλο σχηματισμό και λάβομε υπ'όψιν και το δεύτερο στάδιο συστολής όπου η βραχυπρόθεσμη συνιστώσα έχει βρει πυθμένα και αναμένεται άνοδος από το σημείο αυτό, ίσως αξίζει να περιμένω μία ημέρα, ίσως και δύο με αρνητικό πρόσημο.
Κοιτάξτε τι εννοώ:
Στο διάγραμμα του δευτέρου σταδίου συστολής ο σχηματισμός θα μοπορούσε να ήταν σχηματισμός αντιστροφής ΩΚΩ. Όμως δεν είναι κατά την ταπεινή μου άποψη διότι ήδη γνωρίζομε από το πρώτο στάδιο ότι δεν επήλθε κατάρρευση και αντίθετα ο δείκτης γύρισε προς τα πάνω.
Αυτό που μένει στο δεύτερο στάδιο, είναι μία αντιστροφή προσήμου στο πρώτο, για να δείξει το "γκελ", πάνω στην γραμμή στήριξης.

Η ορθή ανάγνωση νομίζω ότι είναι η πιο κάτω.Ο σχηματισμόε είναι είτε εκτεταμένος επίπεδος είτε τρίγωνο σε εξέλιξη με προοπτική πορείας προς τα πάνω σε ένα κύμα C το οποίο νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και περιμένομε επιβεβαίωση μετά από μία ρηχή διόρθωση απ'εδώ που βρισκόμαστε.
Τι άλλο συνηγορεί σ'αυτή την υπόθεση;
Ο εξελικτικός χρόνος σε πρώτο στάδιο συστολής στο υποσύνολο των ακροτάτων.
Μερικές φορές είναι αναγκαίο να εξετάσομε τα υποσύνολα των σημείων των χρονοσειρών παρά τα αναφερθέντα χθες.Εδώ οι αναδρομές των επί μέρους κυμάτων ήταν ακριβώς 50% για το 4ο κύμα (εκτεταμένος επίπεδος σχηματισμός) και 0,618 για το 2 αυτού που φαίνεται να είναι είτε η αρχή ενός τρίτου κύματος η ενός διορθωτικού C προς τα πάνω με κατάληξη τις 243-245 ημέρες εξελικτικού χρόνου στο υποσύνολο των ακροτάτων που είναι και μακροχρονιότερα.

Συνοψίζοντας: Εντός των 2 επομένων ημερών αναμένεται διόρθωση, η οποία κατά την γνώμη μου θα είναι ρηχή και θα την περιμένω να εξελιχθεί.
 Η προοπτική σε διάρκεια μηνός ίσως και παραπάνω είναι περαιτέρω άνοδος.
Αν δεν λάβει χώρα διόρθωση θα περιμένω την πρώτη καθοδική ημέρα για έξοδο.
Καληνύχτα σε όλες και όλους και σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και την στήριξη.


1 σχόλιο: