Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2014: ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Περαιτέρω άνοδος την Παρασκευή και δημιουργείται συνωστισμός στον ταλαντωτή αναδρομής σε πρώτο στάσιο συστολής.


Οι πιθανότητες περαιτέρω ανόδου χωρίς αναστροφή είναι της τάξεως του 20-30%. Βραχυπρόθεσμα αναπτύσσεται κίνδυνος διόρθωσης τις επόμενες τρεις ημέρες.

2.Στο υποσύνολο των σημείων τάσης χωρίς συστολή έχομε διέλθει σημαντικό μέρος αυτής της ανόδου καθώς ο ταλαντωτής βρίσκεται στο 75 % της μεγίστης του τιμής. 

Η γραμμή τιμών ακολουθεί σταθερά την γραμμή των πρώτων αντιστάσεων, αλλά η ορμή της ανόδου εξακολουθεί να δείχνει διορθωτικό ανοδικό κύμα.
 
3. Ο ταλαντωτής αναδρομής των ακροτάτων έχει ξαναπάρει την ανιούσα, αλλά βρίσκεται σε πριοχή τιμών όπου αναμένεται να συναντήσει αντιστάσεις, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα.
Η πορεία των τιμών είναι υγειής και ακολουθεί και εδώ την γραμμή των πρώτων αντιστάσεων.

 
Εκεί που τα πράγματα εξελίσσονται ευνοϊκά μεσοπρόθεσμα είναι στον εξελικτικό χρόνο:

Στα μεν ακρότατα ξαναμπήκαμε στον ανοδικό μακροχρόνιο δίαυλο, και  διεσπάσθη ανοδικά η πρώτη αντίσταση. 
Στο υποσύνολο των σημείων τάσης χωρίς συστολή, η τελείωσε ένα τέταρτο κύμα και είμαστε στο πρώτο ενός πέμπτου, η πάμε για σχηματισμό ενός "τρεχοντος τριγώνου", (running triangle).
Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
Η εξέλιξη της ανάπτυξης "τρέχοντος τριγώνου" είναι καλή εξέλιξη από άποψη τιμών διότι προβλέπει ρηχή διόρθωση και σε βάθος χρόνου σχηματισμό ενός ρηχού μεγάλης πολυυπλοκότητος πλαγίου κύματος που θα "κλειδώσει" τις τιμές στα τρέχοντα επίπεδα σε πολύ μακροχρόνιο ορίζοντα για να δούμε επιτέλους ότι εδραιώνεται η άνοδος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

 
Ακόμη καλύτερη βέβαια είναι η είσοδος σε ένα πέμπτο ανοδικό κύμα το οποίο έχει πολύ δρόμο ακόμη αν είναι αλήθεια καθώς εκεί θα τελειώσει το τρίτο κύμα σε βαθμό κύκλου κατά την ορολογία Elliott, και θα έχομε ακόμη ένα ακόμη ανοδικό κύμα του ίδιου βαθμού.
Έως όρου όμως γίνουν όλα αυτά χρειάζεται προσοχή διότι ο ταλαντωτής αναδρομής σε τρίτο και τέταρτο στάδιο συστολής, στο μέν ένα διορθώνει, στο δε άλλο είναι έτοιμος να γυρίσει προς τα κάτω.

Συνοψίζοντας: Αυξάνονται οι πιθανότητες πτώσης, από την ένταση και την έκταση της οποίας θα μπορέσομε να ξεγάγομε χρήσιμα συμπεράσματα για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία του ΓΔ.
 
 


1 σχόλιο: