Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2013:ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Η κατάσταση εκτονώνεται γρήγορα στο υποσύνολο των σημείων που ακολουθούν τάση, όπως μαρτυρεί και η επιστροφή των ταλαντωτών αναδρομής σε χαμηλές θετικές τιμές με πορεία έντονα πτωτική. Σήμερα οι πιθανότητες μας ευνόησαν και είχαμε την ανοδική αντίδραση την οποία περιμέναμε αλλά χωρίς δύναμη.
 


Το ίδιο συμβαίνει και σε πρώτο στάδιο συστολής όπου ο ταλαντωτής αναδρομής γύρισε γρήγορα προς τα κάτω μετά την παρατεταμένη περίοδο που είχε λάβει την ανώτατη τιμή του.
 
Στο υποσύνολο των ακροτάτων η γραμμή των τιμών άγγιξε την γραμμή των σημείων περιστροφής αλλά μέχρι εκεί.
Ο ταλαντωτής αναδρομής απέκτησε κάποια ταχύτητα προς τα κάτω αλλά όχι πειστικά.



Δεδομένου ότι αυτός ο ταλαντωτής δεν έλαβε την ανωτάτη του τιμή σε όλη αυτή την πορεία προς τα πάνω, δεν αποκλείεται να τον δούμε λίγο πιο κάτω και εν συνεχεία να γυρίσει προς τα πάνω σε ένα ανοδικό κύμα.
Υπάρχουν δύο ειδών αποκλίσεις εδώ.
Η υποσημαινόμενη με την γραμμή Α είναι μακροχρόνια και καθοδική ΑΝ ο ταλαντωτής έχει πιάσει την ανώτατη τιμή του και προσέχομε την πορεία των τιμών για επιβεβαίωση.
Δηληδή κοιτάμε μήνες μπροστά.
Η γραμμή Β είναι πιο βραχυπρόθεσμη και ανοδική και λέει ότι έχομε ένα ακόμη ανοδικό κύμα μπροστά μας μικρής πολυπλοκότητας αλλά ενδεχομένως έντονο μετά την διόρθωση που διερχόμεθα.
 
Πάντως θα πρέπει να έχομε τον νου μας για ανοδική αντιστροφή και μάλιστα ξαφνική και έντονη, καθώς τα περιθώρια σε μεγαλύτερης πολυπλοκότητας κύμα το οποίο αναρτώ και πάλι εξαντλούνται με όποιο τρόπο και να δούμε τα πράγματα και πιο ξεκάθαρα απο το δεύτερο στάδιο συστολής στην ακολουθία συστολής: σημεία τάσης (1ο στάδιο)-> ακρότατα (2ο στάδιο) δεν γίνεται.
Υπάρχει μία μικρή πιθανότης πλάγιας κίνησης όπου το σημείο 2 θα ακολουθήσουν άλλα δύο σημεία της ίδιας πολυπλοκότητας αλλά είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Τα δεδομένα είναι απο το καλοκαίρι του 2012 σ'αυτό το διάγραμμα.
Ο εξελικτικός χρόνος διορθώνει και αυτός και αναμένεται στήριξη μέσα στην εβδομάδα έως αρχές της επόμενης.
Η πιθανότητα αντιστροφής του προσήμου αύριο είναι περί το 33%

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ


 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου