Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2013: ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Παρήλθε το δεκαήμερο των διακοπών και επιστρέφομε στο καθημερινό μας σχόλιο της αγοράς.
Τα πράγματα κατά την διάρκεια της διακοπής εξελίχθηκαν λίγο-πολύ όπως τα είχαμε περιγράψει πριν να διακόψωμε.

Όμως οι τελευταίες συνεδριάσεις δημιουργούν νέα δεδομένα και πιθανότατα μια ακόμη στροφή προς τα κάτω σεβαστού μεγέθους στην πολύπλοκη διόρθωση που βρισκόμαστε απο τον Μάϊο.

Στο υποσύνολο των σημείων τα οποία είναι μέρος τάσεως, ο ταλαντωτής αναδρομής γύρισε βίαια προς τα κάτω μετά την μέγιστη τιμή +1 την οποία επέτυχε για μία ημέρα.


Ο εξελικτικός χρόνος και αυτός γύρισε προς τα κάτω μετά την συνάντησή του με την γραμμή αντιστάσεως.
Αρχίζομε να σκεπτόμαστε ότι σχηματίζεται ένα διαστελλόμενο τρίγωνο στον εξελικτικό χρόνο, καθώς και στις τιμές.


Η βιαιότης με την οποία ο εξελικτκός χρόνος γύρισε προς τα κάτω αφήνει λίγες πιθανότητες το κύμα D να είναι ένα πρώτο ανοδικό κύμα.
Στο δεύτερο στάδιο συστολής της χρονοσειράς παρατηρούμε ότι αυτή η τελευταία άνοδος δεν έχει την δύναμη και την πειστικότητα για να πούμε ότι ξεκίνησε μία μεγάλη κίνηση προς τα πάνω.

Φαίνεται ότι ο όλος περίπλοκος σχηματισμός απο τον Μάϊο περιελίσσεται γύρω απο ένα πρώτο μεγάλης πολυπλοκότητος κύμα τεσσάρων τουλάχιστον σταδίων συστολής (πορτοκαλιά γραμμή) και τώρα διορθώνει με ένα σχηματισμό ενός απλού Α σύνθετου Β το οποίο εξαντλήθηκε και τώρα πρόκειται να κατέβομε προς τα κάτω, μάλλον προς την περιοχή των 800-750 μον. Η ταχύτητα εξέλιξης σ'αυτό το στάδιο ήταν πολύ μικρή, όπως ακριβώς συμβαίνει στα διορθωτικά επι μέρους κύματα του ανοδικού κύματος 1.

Αυτό δεν είναι κακό και δεν εκπλήσσει, διότι σε ακόμη μεγαλύτερης πολυπλοκότητας κύμα τεσσάρων η πέντε σταδίων συστολής, οι τιμές ΠΡΕΠΕΙ να συσσωρευθούν γύρω απο τις 750-800 και αυτό απαιτεί πολλά αλληλοεπικαλυπτόμενα πάνω-κάτω  και βέβαια χρόνο.


Η μόνη αντίθετη ένδειξη σ'αυτό το σενάριο είναι η συμπεριφορά του ταλαντωτή αναδρομής στο υποσύνολο των σημείων που δεν ακολουθούν τάση.
Εδώ ο ταλαντωτής έχει καθηλωθεί στην περιοχή του 0,5-0,6 που είναι βέβαια περιοχή διόρθωσης αλλά αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο πιθανοτήτων να δούμε ταχύρρυθμη άνοδο με σχεδόν καθημερινές εναλλαγές προσήμου προς τις 1000-1050 μον.Αν είναι να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να το δούμε σύντομα, μέσα στις επόμενες μία η δύο ημέρες καθώς ήδη η γραμμή των τιμών έχει "πατήσει" την  γραμμή των σημείων περιστροφής με κατεύθυνση προς τα κάτω.Συνολικά πιστεύω ότι η βραχυπρόθεσμη τάση είναι προς τα κάτω και ότι δεν έχει αναιρεθή η μεσομακροπρόθεσμη ανοδική αντίδραση.

Αντιστάσεις και στηρίξεις για την 20η Αυγούστου, 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου