Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ

1 . Στην ανάλυση συστολής των κυματομορφών για να δημιουργηθεί ένα κύμα ανώτερου σταδίου συστολής είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον ένα τοπικό μέγιστο η ελάχιστο.
Το κίτρινο κύμα Α'Β' (τριών σταδίων) δημιουργήθηκε, όταν  η τιμή του κόκκινου έκανε ελάχιστη τιμή στο Β και έστριψε προς το C στο διάγραμμα που παραθέτομε και το οποίο είναι ο ΓΔ σε τέσσερα στάδια συστολής.
Για να δημιουργηθούν ρηχά διορθωτικά κύματα μεγάλων σταδίων συστολής, απαιτείται συρροή των μικρότερων σταδίων σε σχηματισμούς συσσώρευσης με μεγάλη αλληλοεπικάλυψη των κυμάτων.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παραθέτομε την ανάλυση συστολής ακροτάτων σε βάθος τεσσάρωνσ ταδίων συστολής.
2. Για να είναι διορθωτικό ένα κύμα σε σχέση με το προηγούμενό του πρέπει να έχει σαφώς μικρότερη κλίση (ταχύτητα) σε σχέση με το προηγούμενο κύμα τάσης.
Συγκρίνετε το B' C' σε σχέση με το Α'Β' ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ. Το παρατιθέμενο διάγραμμα είναι συναρτήσει του χρόνου αλλά δείχνει στην προκειμένη περίπτωση το ίδιο πράγμα. Η σύγκριση όμως πρέπει να γίνεται σε διάγραμμα αρ. σημείου/τιμής.

Συνέπεια αυτών των δύο αρχών, είναι ότι για να σχηματισθεί ένα διορθωτικό κύμα τετάρτου σταδίου είναι απαραίτητο να υπάρχει παρατεταμένη πλάγια διαδρομή των κατωτέρων σταδίων με εκτεταμένη αλληλοεπικάλυψη.
Εκεί βρισκόμαστε τώρα (έλλειψη).
Εκεί παρατηρούμε ότι η γωνία του τελευταίου μεγάλου κίτρινου κύματος τριών σταδίων φ είναι μεγαλύτερη από το κύμα που ακολούθησε (ω) και άρα το ανοδικό που ακολούθησε είναι διορθωτικό αυτού. Επίσης ακολουθούν δύο ρηχά πάνω κάτω που είναι διορθωτικά του ανοδικού (γωνία ρ).
Δεν είμαστε βέβαιοι ότι τελείωσαν τα πάνω κάτω, αλλά μπορούμε να υπολογίσομε αυτή την πιθανότητα από τον πίνακα των πιθανοτήτων πο έχομε παραθέσει στο παρελθόν. Είναι γύρω στο 30%. 
Αναμένεται επομένως συνωστισμός, ώστε να σχηματιστεί και ένα ακόμη πλάγιο διορθωτικό κύμα τεσσάρων σταδίων και εν συνεχεία πτώση όπου θα πρέπει να συρρεύσουν κύματα τεσσάρων σταδίων για να τελειώσει και το πράσινο κύμα. 
Αυτός ήταν ο λόγος που είπαμε ότι το κόκκινο δύο σταδίων συστολής κύμα είχε και έχει το περιθώριο μικρής ανόδου σε συνδυασμό με την ερμηνεία των ταλαντωτών αναδρομής και των μεταταλαντωτών σε μικρότερα στάδια συστολής.
Για να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. 

 
 Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2016: ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ ΤΟΥ ΧΑΑ

Κατά τα φαινόμενα το ανοδικό κύμα στο οποίο έχομε εισέλθει βραχυπρόθεσμα θα προχωρήσει περαιτέρω προς τα πάνω.

Να γιατί το νομίζω αυτό:

1. Στην χρονοσειρά των ημερησίων κλεισιμάτων, ο μεν τροποποιημένος ταλαντωτής άρχισε να δείχνει σημεία ζωής προς τα πάνω, ο δε μεταταλαντωτής μόλις γύρισε προς τα πάνω με αρκετά καλή ταχύτητα.


2. Το ίδιο συμβαίνει στα ακρότατα


3. Ο εξελικτικός χρόνος δημιουργησε ένα ανοδικό κύμα πάνω από την μακροχρόνια αντίσταση, κατέβηκε και πρόκειται να επιστρέψει προς την γραμμή αντίστασης και πάλι, αλλά δεν έχχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα.Συνοψίζοντας: Το βραχυπρόθεσμο διορθωτικό κύμα C  που ξεκίνησε φαίνεται να έχει περαιτέρω ανοδική δυναμική. Στην αισιόδοξη όψη μπορεί να ξεπεράσει τις 600 μον. σε μία υψίσυχνη κυματομορφή μικρών πλατών ταλντώσεων.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην αυριανή ανάρτηση καθώς ο λόγος γι' αυτή την παροδική νότα αισιοδοξίας βρίσκεται στην εξέλιξη των ανωτέρων σταδίων συστολής, δηλαδή στην μεσοπρόθεσμη προς μακροπρόθεσμη εικόνα που θα την εξετάσομε σε μεγαλύτερο βάθος.